Fjärde Världen

Ursprungsfolken - över 30 procent av de fattiga i världen

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 12:27 CET

I FN-rapportenThe State of the World’s Indigenous Peoples -Tillståndet hos världens urfolk - visas att ursprungsfolk ännu utsätts för en oproportionellt hög grad av fattigdom, hälsoproblem, kriminalitet och brott mot mänskliga rättigheter. Lars-Anders Baer, ledamot i FN:s Permanenta ursprungsfolksforum presenterade rapporten på en presskonferens i Bryssel den 14 januari 2010.

Ursprungsfolken är 370 miljoner ungefär 5 procent alltså, av jordens totala befolkning, men utgör en tredjedel av de världens 900 miljoner människor som tillhör extremt fattiga landsbygdsbefolkningar. Statistiken i rapporten beskriver faktorer som medverkar till det dåliga hälsotillståndet hos ursprungsfolk världen över.

Rapporten ger exempel på omflyttningar, separering och fördrivningar av ursprungsfolk från deras landområden – däribland i Malaysia, Indonesien, Thailand, Hawaii, Rwanda, Burundi, Uganda, Kongo och Colombia.

- Det är en viktig rapport som tagits fram, säger Sametingets styrelseordförande Sara Larsson på Sametingets hemsida:

- Den visar bland annat att även i rika länder som USA och Kanada har urfolken en sämre hälsosituation. Det är nödvändigt för alla stater i världen - inklusive Sverige - att aktivt arbeta för att urfolkens marginalisering bryts.

För mer information, se:

http://www.sametinget.se/11945

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/sowip.html

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org
Pren/medl; 220:-  pg 479 54 91-2