TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Urstark budget men osäkrare om jobben

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:21 CEST

Det är en guldkantad budget som regeringen och samarbetspartierna idag lägger fram. Alla ekonomiska nyckeltal pekar uppåt, men den sysselsättningsökning som regeringen räknar med är sannolikt överskattad. Statistiken över sysselsättningens utveckling är ovanligt osäker efter att nya beräkningsmetoder införts. TCOs prognos för nya jobb ligger snarare i intervallet 40 000 – 70 000 jobb för 2006 än regeringens prognos på 80 000 nya jobb.

- Den svenska ekonomin går på högvarv utan att det hittills fått någon nämnvärd effekt på arbetslösheten. Vi är fortsatt oroliga för de fasta jobben. Det saknas en långsiktig utbildningsstrategi som kan ge ökad tillgång på kvalificerad arbetskraft och fler reguljära jobb på sikt. Ett utbildningslyft är det Sverige behöver, säger Sture Nordh, TCOs ordförande, i en kommentar till vårbudgeten.

För en månad sedan presenterades TCOs skattepolitiska program, där en av huvudpunkterna är en sänkt skatt för breda löntagargrupper genom att högst 25 procent borde betala statlig inkomstskatt. Brytpunkten borde höjas från dagens 26 500 kr/månad till 29 400 kr/månad. TCO har också fastslagit att minst 30 000 nya, reguljära jobb behövs varje år under en tioårsperiod, om Sverige ska klara tillväxt och välfärd.

- De satsningar som regeringen nu gör på studenter, ungdomar, företagare och utrikes födda är alla bra förslag. Den globala utvecklingen leder till behovet av ökad kompetens, trygghet och rörlighet, säger Sture Nordh.

TCOs prognos för tillväxten under 2006 ligger strax över 3 procent, att jämföras med vårbudgetens 3,6 procent. Skillnaden beror främst på att investeringarna inte fortsätter att öka nämnvärt i svensk industri. De är svagare än normalt i ett starkt konjunkturläge.
Det gamla sambandet mellan höga vinster i industrin och höga investeringar verkar inte gälla längre. För 2007 tror vårbudgeten på en tillväxt på 3 procent, medan TCOs prognos pekar på 2,5 procent.

För mer information, kontakta Sture Nordh på tel 070-346 23 28, Roger Mörtvik, TCOs samhällspolitiske chef, på tel 070-481 91 17 eller Lena Hagman, TCOs chefsekonom, på tel 070-481 91 05.