FAO

USA bidrar med 16 miljoner dollar till översvämningsdrabbade jordbrukare i Pakistan

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 14:12 CEST

Utsäde och växtnäringsämnen ges inför vetesådden

Den amerikanska myndigheten för internationell utveckling (USAID) kommer att förse FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) med 16 miljoner dollar för att främja den kommande vetesådden, motverka ytterligare förlust av boskap och återupprätta bevattningssystem i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i Pakistan, den provins som drabbats hårdast i förra månadens översvämningar.

Bidraget utgör en god start för FAO:s vädjan att samla in 107 miljoner dollar till FN:s akuthjälp för Pakistan, en vädjan som gick ut i fredags till följd av den värsta förlusten av jordbruksproduktion efter en naturkatastrof som hittills uppmätts.

”Med detta bidrag kommer vi snabbt kunna införskaffa insatsvaror, i synnerhet veteutsäde och växtnäringsämnen, vilket bidrar till att hålla produktionen uppe under den viktiga perioden för vetesådd”, säger Luigi Damiani, FAO:s ansvariga representant för insatser i Pakistan.

Bidraget från USA kommer att räcka till omkring en fjärdedel av det veteutsäde som krävs inför vetesådden i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i nordvästra Pakistan. I provinsen sträcker sig perioden för sådd av vete från september fram till slutet av oktober.

Om jordbrukarna inte får tillgång till utsäde den kommande månaden kommer de inte hinna så vete i år. Vete tillhör stapelfödan för den fattiga landsbygdsbefolkningen i Pakistan. Även om mycket av den översvämningsdrabbade marken inte kommer att kunna sås omedelbart kan många jordbrukare så vete på de delar av sin mark som fortfarande går att använda.

Bidraget finansierar även ett ”cash-for-work”-projekt som syftar till att rena och reparera bevattningssystem, samt ge kvinnor inom jordbruket välbehövliga grönsaksfröer så att familjens kosthållning kan förbättras. Projektet kommer också att leverera kompletterande foder och veterinärvård till boskap för att förhindra utbrott av sjukdomar.

Det amerikanska bidraget kommer att gynna mer än 160 000 hushåll, vilket förbättrar livsmedelsförsörjningen för över 1,3 miljoner jordbrukarfamiljer på landsbygden. Projektet fokuserar särskilt på kvinnor, hushåll ledda av kvinnor och familjer med barn under fem år.

Översvämningarna i Pakistan har dödat mer än en miljon boskap, förstört stora livsmedelslager samt omkring en fjärdedel av skörden i de översvämningsdrabbade områdena, vilket medför att omkring 10 miljoner människor hotas av hunger. Jordbruket är den viktigaste inkomstkällan för 80 procent av den översvämningsdrabbade befolkningen i Pakistan.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO om översvämningarna i Pakistan

USAID om översvämningarna i Pakistan

FAO Norden om översvämningarna i Pakistan