Saab

USA köper pansarvärnsvapen från Saab för 165 MSEK

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 10:02 CEST

United States Special Operations Command, USSOCOM, har från Saab Bofors Dynamics beställt vapen och ammunition för Carl-Gustaf systemet till ett värde av cirka 165 MSEK.

- Detta betydelsefulla kontrakt visar på fortsatt förtroende för systemet och för vårt företag som leverantör, säger Tomas Samuelsson, affärsenhetschef Infantry Weapons vid Saab Bofors Dynamics.

USSOCOM har som en professionell kravställare varit drivande i utvecklingen av Carl-Gustaf systemet, både vad avser säkerhet och prestanda.

Kontraktet medför inga nyanställningar vid Saab Bofors Dynamics.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Florenius, Informationschef, Saab Bofors Dynamics
Tel. 0586-81223, 070-5823230.
www.saab.se