IrakSolidaritet

USA:s justitiedepartement kräver immunitet för anstiftarna till krigsbrott. Visselblåsaren Bradley Manning fick 35 års fängelse

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 20:51 CEST

USA:s justitiedepartement inlämnade 20 augusti handlingar till domstol i vilka immunitet krävs för George W. Bush, Richard Cheney, Donald Rumsfeld, Colin Powell, Condoleeza Rice, och Paul Wolfowitz. De står anklagade av en irakisk ensamstående mamma för att ha planerat och fört kriget i Irak i strid med folkrätten. Det handlar om folkrättsbrott i strid med FN-stadgan.
Målsägande är den ensamstående irakiska 4-barnsmamman Sundus Shaker Saleh som anlitat advokaten Inder Comar vid Comar advokatbyrå i San Francisco. Målsägande bor som flykting med sina barn i Jordanien.
Hon berättar för advokaten om den oerhörda förstörelse och död som ockupationen förde med sig. All vital infrastruktur som el, vattenverk, avloppssystem och broar bombades. Ingen kunde känna sig säker i ett land där man tidigare sov med öppna dörrar under natten. När hennes tvillingbröder sköts ihjäl av milis, flydde hon 2005 till Jordanien.

Comar advokatbyrå åberopar Alien Tort Statute, en lag från 1789, som gör det möjligt för icke-amerikaner att väcka åtal i federala domstolar i USA för ”begångna oförrätter som strider mot ”the law of Nations" eller någon amerikanskt avtal”.
USA:s justitiedepartement åberopar i sin tur Westfall Act of 1988 som ger statsåklagaren möjlighet att ge ”total immunitet” till regeringstjänstemän för handlingar som utförts inom ramen för deras arbete och uppgifter.
I sin inlaga till domstolen, hävdar Saleh att de anklagade började förbereda kriget redan 1998. De är djupt involverade i The Project for a New American Century och andra skrivelser där det fastslås att USA måste få till stånd regimskifte i Irak även om det inbegriper våld.

Det vore upprörande och djupt omoraliskt om de skyldiga till ”brott mot mänskligheten” skulle komma undan även om det är långt ifrån uteslutet.
Samtidigt har visselblåsaren Bradley Manning dömts till 35 års fängelse för att ha avslöjat USA:s krigsbrott såsom ”kollektiv bestraffning” i den film ”Collateral Murder” som spreds över världen.

Det är en modig kvinna som gjort denna brottsanmälan och från IrakSolidaritets sida, hoppas vi på stor publicitet inför president Obamas Sverigebesök.

President Obama är villig att låta de ansvariga för krigsbrott komma undan! Låt oss göra vad vi kan för att så inte ska ske!

Glöm inte den amerikanske chefsåklagaren Robert H. Jacksons ord vid Nürnbergrättegångarna: ”om vissa handlingar i strid med internationell lag är brott, så är de brott vare sig USA begår dem eller Tyskland och vi kommer inte att fastlägga en regel för kriminellt beteende för andra som vi inte är beredda att tillämpa också på oss själva.”
”If certain acts of violation of treaties are crimes, they are crimes whether the United States does them or whether Germany does them and we are not prepared to lay down a rule of criminal conduct against others which we would not be willing to have invoked against us”
130822
Föreningen IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se