Miljödepartementet

USA:s miljöpolitiker intresserade av svensk klimatpolitik

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 08:39 CEST

Miljöminister Lena Sommestad har under besöket i Washington träffat bland andra Paula Dobriansky, ansvarig för globala miljöfrågor i Bushadministrationen, Stephen Johnson, chef för USA: s Naturvårdsverk, John McCain, senator och James L Connaughton, chef för rådet för miljökvalité i Vita Huset.

- Jag har haft öppenhjärtliga och konstruktiva samtal om klimatpolitiken. Jag har lyft fram det svenska exemplet - att det är möjligt att minska utsläppen och samtidigt ha en ekonomisk tillväxt. Vi har minskat våra utsläpp med mer än två procent sedan 1990 och under samma period haft en ekonomisk tillväxt på 27 procent, säger Lena Sommestad.

-USA:s miljöpolitiker har visat stort intresse för svensk klimatpolitik och våra satsningar på miljöbilar, miljövänliga bränslen och ekonomiska styrmedel. Vi har lovat återkomma med mer information om hur vi arbetar med klimatförändringarna i Sverige.

Miljöministern har även träffat initiativtagare till ett regionalt utsläppshandelssystem som planeras i nio nordöststater, bland annat New York, New Jersey, Massachusetts och New Hampshire.

- Det är ett mycket spännande initiativ i en region av USA där det bor många människor. Jag tror att det kan bli mycket betydelsefullt för att minska utsläppen, säger Lena Sommestad.

Under diskussionerna har Lena Sommestad fört fram Sveriges och EU:s ståndpunkter om vikten av att Kyotoprotokollet nu genomförs och behovet av att starta diskussioner om framtidens klimatregimer där det är viktigt med ett brett deltagande från alla länder.


Kontakt:
Anna Larsson
Pressekreterare
08-405 24 45
070-605 60 32
registrator@sustainable.ministry.se

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer regeringens klimatpolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/3188)
Program under Lena Sommestads besök i USA (http://www.regeringen.se/sb/d/3188/a/50704)