ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

USAs forskningssystem och forskningspolitik – finansiering, utförande och utmaningar

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 08:42 CET

Välkommen till konferens imorgon den 9 dec 2003 enligt nedan. Som representant för pressen går Du kostnadsfritt men jag vill gärna att Du anmäler Dig om Du kommer så vi kan planera antaleter personer.

Bästa hälsningar
Marianne Löfgren

Välkommen till Update-seminarium:

USAs forskningssystem och forskningspolitik – finansiering, utförande och utmaningar

Utbildningsdepartementet gav i juni 2002 ITPS i uppdrag att utarbeta kunskapsöver­sikter över Förenta staternas forskningssystem. Mot denna bakgrund inbjuder ITPS till ett seminarium om USAs forskningssystem och forskningspolitik samt forsknings­politiska utmaningar. Agneta Bladh, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, kommer att leda seminariet.

Frågor som kommer att belysas under seminariet:

· Hur har det amerikanska forskningssystemet utvecklats?

· Vilka har drivkrafterna varit?

· Vem investerar i forskning och utveckling och hur mycket?

· Hur konkurrenskraf­tig är den amerikanska forskningen?

· Vilka kriterier används när forskningsfinansie­ran­de myndigheter fördelar medel?

· Vilken är universitetens roll i forskningssystemet?

· Vilka är de stora forskningspolitiska frågorna?

· Vad innebär detta för Sverige?

Program

09.30 Välkommen
Sture Öberg, generaldirektör ITPS

09.40-10.30 Presentation av USAs forskningssystem och forskningspolitik
Kerstin Eliasson, vetenskapsattaché vid ITPS kontor i Washington

10.30-10.45 Kaffe

10.45-12.00 Diskussion

som leds av statssekreterare Agneta Bladh från Utbildningsdepartementet

Tid: Tisdagen den 9 december, 2003, klockan 09.30-12.00

Plats: Klara Strand konferens, Klarabergsviadukten 90, lokal St Clara, Stockholm
Anmälan: Senast onsdagen den 3 december

Kostnad: 600 kronor exlusive moms (faktureras i efterhand)

För ytterligare information och anmälan: Marianne Löfgren, ITPS, telefon 08-456 67 33, e-post marianne.lofgren@itps.se

Välkommen!