Usify

Usify genomför studie om surfplattor

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 13:26 CET

Kommunikationsmyndigheten PTS finansierar en studie av de allt mer populära surfplattorna. Syftet är att kartlägga ett antal surfplattors tillgänglighet för personer med läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning samt hörselnedsättning. To Me Group AB har fått förtroendet att genomföra studien och gör detta i sin konsultorganisation Usify.

Usify kommer att utvärdera surfplattornas funktioner såsom sökning av information och navigering i innehåll, samt olika former av visuell kommunikation. Ett särskilt intressant område är möjligheterna till bildtelefoni och videokommunikation.

I studien jämförs de surfplattor som säljs som allmänna konsumentprodukter och de mobila surfplattor som föreskrivs som särskilda hjälpmedel till döva och personer med hörselnedsättning.

- Om leverantörer och teknikutvecklare i ett tidigt skede uppmärksammas på att det finns potential i att utveckla produkter och tjänster som är tillgängliga och användbara kan fler personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, delta i det digitala samhället, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.

Projektet har rönt intresse från andra aktörer på marknaden och Usify planerar att bjuda in intresserade organisationer att delta i fortlöpande när delmoment i projektet avrapporteras. Mer information om detta kommer finnas tillgängligt på www.usify.se

----------------

Usify är specialister på användbarhet och interaktionsdesign och en del av To Me Group AB. Bolaget har mångårig erfarenhet av att ta fram och utvärdera IT-tjänster speciellt lämpade för personer med läs- och skrivsvårigheter samt synskadade och hörselskadade. Liknande projekt har drivits i samverkan med teknikbolag och forskningsinstitut, exempelvis Linköpings universitet och Santa Anna IT Research Institute.

Genom samarbetet med Santa Anna kombinerar Usify forskningsbaserad kunskap med praktiskt genomförande på projektnivå. Bolaget har tagit fram en metod för att på ett vetenskapligt och strukturerat sätt arbeta med användarcentrerad utveckling.

För mer information:

Usify

Kenth Johansson, Marknadschef, tfn: 013-341 10 02, e-post: kenth.johansson@usify.se

PTS

Anna Boström, chef för enheten för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23, 
e-post: anna.bostrom@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55