Stockholms stad

USK 100 år ett sekel av statistik om Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2005 10:44 CEST

Utrednings- och statistikkontoret, Förvaltningschef Irene Svenonius, Telefon: 08-508 35 011, epost irene.svenonius@usk.stockholm.se

På fredag, 20 maj, firar Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, USK, sitt 100-årsjubileum.

År 1905 inrättades Stockholms stads statistiska kontor. USK publicerar i anledning av jubileet historisk statistik om 100 år av Stockholms utveckling. Den finns tillsammans med bilder på arbetet på kontoret tillgänglig på Internet på www.stockholm.se/usk.

Historik
Den 26 oktober 1903 väckte tre ledamöter i stadsfullmäktige en motion med förslag att stadsfullmäktige skulle utreda förbättring av den kommunala statistiken och eventuella organisationsåtgärder. Stadsfullmäktige beslöt enligt motionen. Kommittén la fram sitt betänkande 9 juni 1904.

Ärendet togs upp till fullmäktige till behandling i februari, 1905. Det blev en livlig debatt. Debatten upptar 35 sidor i fullmäktigeprotokollet. Resultatet blev i huvudsak återremiss. 20 mars, 1905 kom ärendet upp igen och stadsfullmäktige beslöt att inrätta Stockholms Stads Statistiska Kontor. Kontoret startade sin verksamhet från juli månad samma år. Kontorets förste direktör blev Joseph Guinchard, som kom att leda Statistiska kontoret till år 1934.

Idag
USK firar på fredag sitt jubileum med mottagning (kl. 13-16) i Prinsens Galleri och jubileumsbankett i Stadshuset.

USK är idag en modern konsultorganisation med ett 40-tal medarbetare som arbetar på uppdrag av stadens förvaltningar och kommunala bolag. Utöver att sammanställa och analysera statistik om Stockholm arbetar kontoret med en mångfald av prognoser och undersökningar som har stor betydelse för planering och uppföljning av stadens verksamheter. T ex kan nämnas ansvar för att uppdatera och vidareutveckla modeller för fördelning av stadens budget till stadsdelsnämnderna, prognoser över skatteunderlagets utveckling och stadens skatteintäkter samt kostnader för ekonomiskt bistånd. Inom undersökningsverksamheten görs på uppdrag t ex utvärderingar av föräldrars uppfattning om förskolor och skolor, brukarundersökningar inom äldreomsorgen, attitydmätningar kring trängselskattens införande, resvaneundersökningar, medarbetarundersökningar, trafikräkningar mm.

Efterfrågan på USK: s tjänster växer. Verksamheten omsatte 41 miljoner år 2004.

Historisk statistik och historiska bilder från kontoret Kontoret har nu sammanställt historisk statistik om de senaste hundra åren i Stockholm. Statistiken finns tillgänglig på USK:s webbplats.


Läs årsfaktablad med statistik för åren 1900-2003 http://www.usk.stockholm.se/histstat/arsfakta.asp?artal=1900

Bildspel över befolkningsutvecklingen i Stockholm 1900-2004 http://www.usk.stockholm.se/histstat/kartor/

Historiska tabeller och diagram http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_89907_A_category_E_13895

Tabeller smed historisk statistik om du kan kombinera http://www.usk.stockholm.se/histstat/soksiffror1.asp

Sammanställning av några tidsserier
http://www.usk.stockholm.se/histstat/histtid.asp

Läs och titta på bilder om USK:s historia http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_90743_A_category_E_11032