Universitetssjukhuset Örebro

USÖ fortsätter satsning på neurokirurgi

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 13:56 CEST

För första gången på 50 år byggs en ny neurokirurgisk verksamhet upp i Sverige. Det sker på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Där finns nu en särskild neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning på plats för dessa patienter.

Vårdplatserna som nu har öppnats kallas NIMA, det är en förkortning på neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning och är en mellanvårdsnivå för patienter som är i behov av kvalificerad neurokirurgisk sjukvård men som inte är så sjuka att de behöver intensivvård.

Satsning på kvalificerad neurokirurgisk vård

Sedan tre år tillbaka finns ett neurokirurgiskt team på USÖ. Detta tillsammans med de nya vårdplatserna är en del i en större satsning på neurokirurgi på USÖ. Det finns ett brett sam­arbete med ett antal kliniker som tillsammans hanterar ett flertal sjukdomar och skador i hjärnan.

- Att vi öppnar de här vårdplatserna förbättrar omhändertagandet av traumapatienter och är en styrka för hela sjukhuset och den högspecialiserade vården, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

- Med en mer kvalificerad neurokirurgisk sjukvård kan vi här på USÖ ta väl hand om både patienter från vårt eget län men även vara behjälpliga för andra län vid behov. Vi tar hand om många skallska­dor vid trauman och har också en hel del planerad neurokirurgi, säger Kristian Thörn, verksamhetschef för anestesi- och intensivvårdskliniken.

Kontakt

Kristian Thörn, verksamhetschef anestesi- och intensivvårdskliniken: 076-812 03 13

Pekka Mellergård, överläkare: 070-510 35 65

Magnus Olivecrona, överläkare: 070-594 87 87

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.