Aster Communication

USWA i samarbete med KREO och Sisters in Business

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 17:11 CET

Länsstyrelse Stockholm och  Tillväxtverket erbjuder fantastiska
möjligheter för kvinnor med utländsk bakgrund som bor i Stockholmsområdet för
att kunna starta och driva egna företag . USWAs Initiativet har uppmärksammat
den drivande kraften av dessa kvinnor som företagare och som en
innovationskraft.

Åtgärder har vidtagits för att ge start - up utbildning , rådgivning och utbildning
i samband med Tillväxtverkets nya Programmet Främja kvinnors företagande som
ska bidra till att skapa tillväxt och innovation inom den svensk näringsliv.

Tanken är att se fler nystartade företag som drivs och
utvecklas av kvinnor . Några extra insatser har gjorts för att skapa medvetenhet
och främja utländsk födda kvinnor företagare.

Vi från USWA  i samarbete med Sisters in
Business och KREO fått möjlighet att köra ett utbildningsprogram för
eritreanska kvinnor som bor i Stockholm som önskar och drömmer att driva eget
företag ! Vi är glada att köra det här programmet , som kommer att resultera i
att fler eritreanska kvinnor till företagande och förhoppningsvis på sikt
kommer detta att leda till en ökning av den nationella tillväxten inom
innovation och entreprenörskap .

Vi kommer att hålla ett informationsmöte om den 19 : e februari från 17:00 till
19:00 i Sickla.

För mer information är du välkommen att kontakta mig !

USWA - United Swedish Women Awareness
Det finns många studier som visar att utomeuropeiska kvinnor i Sverige, har sämre allmän hälsa och har specifika behov, men det svåraste för dessa kvinnor är att få tag i rätt information som är relaterat till deras särskilda behov.
Syftet med USWA projektet är att uppmuntra dessa kvinnor att äntligen komma ut och söka information, men framför allt vill vi kunna erbjuda dem inspiration, motivation och kunskap på ett inspirerande och glädje fyllt sätt.
Vi har stora visioner om hur vi skulle kunna genomföra sådana inspirerande evenemang. Vi ser till att bjuda in inspirerande föreläsare och vi tänker organisera workshop, i synnerhet inom nedanstående ämne:
• Allmänna hälsofrågor
• Entreprenörskap
• Ekonomi & samhällsfrågor
• Personlig utveckling

Vi har under vårt tidigare evenemang samarbetat med Eritreanska kvinnoföreningen i Stockholm. Responsen vi har fått har varit otroligt positiv. Vi har också inlett ett samarbete med 1,6 miljoner klubben som är en organisation som jobbar för kvinnors hälsa i Sverige.

Vi ser vårt projekt som en kommunikations kanal för att få ut samhälles information till en målgrupp som är svår att nå, och vi gör det på innovativ och glädjefyllt sätt som ger bra resultat.
USWA blir bron mellan organisationer, institutioner, företag som vill kunna erbjuda information till utomeuropeiska kvinnor som har ett behov och intresse för den kunskapen.

Vi ser även möjligheten för att vårt projekt ska växa och utvecklas nationellt.
Vi är erfarna och ambitiösa individer och vi är övertygade på att vårt projekt kommer att empower många kvinnor!
Vår vision för USWA är:
• Inspirera kvinnor med utländsk bakgrund
• Erbjuda kunskap och verktyg som kvinnor kan ha nytta av och använda i sin vardag
• Sprida kunskap, glädje samt bygga broar till det svenska samhället
Tveka inte att kontakta oss för mera information