Naturvårdsverket

Ut i naturen!

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 11:11 CET

Barn, ungdomar och invandrare ska lockas ut i den svenska naturen med bidrag från Naturvårdsverkets Friluftsråd. Drygt 15 miljoner kronor har fördelats för bland annat sportfiske, närnaturguider, stadsvandringar och en inventering av chanserna att ta med cykeln på exempelvis tåg och bussar.

- Vi vill att nya grupper ska få möjlighet att komma ut i naturen, till den lilla skogen nära där man bor eller den unika nationalparken. Barn och ungdomar kan behöva rasta från datorspel. Invandrare bör få reda på vilka möjligheter allemansrätten ger att vistas i markerna. Nya guider behövs för tätortsnära naturområden, säger Birgitta Boström, ordförande i Friluftsrådet.

Regeringen har avsatt 15 miljoner kronor år 2004 för Friluftsrådets bidragsgivning. Ungefär samma summa har tidigare getts via närings- och kulturdepartementen till friluftsorganisationer. De ska i fortsättningen få sådant stöd via rådet, men nu öppnas också möjligheten att få bidrag till
projekt som utvecklar nytänkandet på friluftsområdet. Ett pilotprojekt går ut på att adoptera en sjö för undervisning.

Projektet
Sportfiska i friskare vatten - undervisning under ytan drivs av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Förbundet satsar också på information om allemansrätt till invandrare, och sportfiske för flickor samt barn med invandrarbakgrund. Projektbidrag på totalt 855 000 kronor.

Närnaturguider ska utbildas av Studiefrämjandet, Svenska
Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. Bidrag 850 000 kronor. Svenska Turistföreningen får 1,1 miljoner för att utveckla läger- och kolloverksamhet för barn, samt ungdomsinriktad friluftsverksamhet lokalt och i fjällen. Cykelfrämjandet får 250 000 kronor för information om
rekreations- och fritidscykling. Svenska Cykelsällskapet får 50 000 kronor för att inventera och klassificera chanserna att transportera cykeln på olika färdmedel. Stadsvandringar ska marknadsföras av Svenska Folksportsförbundet.

75 procent av bidragen för 2004 är organisationsstöd till 11 organisationer. Det är Friluftsfrämjandet (7 miljoner kronor), Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (1,6 miljoner kronor), Svenska Livräddningssällskapet 1 miljon kronor, FRISAM 500 000 kr, Svenska Pistolskytteförbundet 400 000
kronor, Svenska Båtunionen 300 000 kronor, Cykelfrämjandet 200 000 kronor, Svenska Cykelsällskapet 200 000 kronor, Svenska Frisksportförbundet 200 000 kronor, Sveriges Ornitologiska Förening 150 000 kronor samt Fältbiologerna
100 000 kronor.

Läs mer om Friluftsrådet på www.naturvardsverket.se under Friluftsliv, Friluftsrådet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Birgitta Boström, ordförande Friluftsrådet, 013-20 18 00, 070-694 60 97 birgitta.bostrom@swedgeo.se

Jan Hultén, kanslichef Friluftsrådet, 08-698 10 90, 070-839 97 88, jan.hulten@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.