Veryday

Ut med biblioteket

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2015 16:32 CEST

Stockholms stadsbibliotek tar i morgon hjälp av specialister på användarcentrerad design, för att väcka lusten hos nya målgrupper till att läsa mer böcker. Under en dag kommer stockholmarna mötas av olika typer av pop-up-bibliotek runtom i staden och syftet är att minska klyftan mellan de som läser och de som inte gör det.

Genom litteraturen föds empati och broar byggs av förståelse människor emellan. Det vet de som redan har knäckt läskoden och blivit indragna i böckernas magiska värld. Men tyvärr visar dagens undersökningar att klyftan mellan de som läser och de som inte gör det ökar. Landets bibliotek arbetar ständigt med att öka läsintresset hos personer i alla åldrar. För Stockholms stadsbibliotek har barn och unga i ytterstaden varit en särskilt inringad och angelägen målgrupp. Stadsbiblioteket arbetar löpande med att möta stockholmarna där de rör sig i sin vardag och vill nu hitta nya metoder för att komma ännu närmare de inte använder bibliotekets tjänster. Till sin hjälp har man design- och innovationsbyrån Veryday som under tisdagen kommer ägna hela sin verksamhet ideellt åt att tillsammans med Stockholms stadsbibliotek utforska nya sätt att attrahera och engagera nya grupper. Byråns specialister är kända för att skapa innovativa lösningar genom produkter och tjänster i både den fysiska och digitala världen, alltid med användarnas behov i centrum.

– Vi vet att design är ett kraftfullt verktyg för att ta itu med samhällsutmaningar och vi vet att läsning gynnar alla, därför vill vi ägna en volontärdag åt att tillsammans med Stockholms stadsbibliotek engagera människor till att läsa mer, säger Diana Africano Clark, initiativtagare till projektet och VP Creative Operations & Designstrateg på Veryday.

Under dagen kommer Veryday att genomföra en förstudie och använda sig av etnografiska gerillametoder där fokus kommer ligga på att möta personer som är omedvetna om eller ovana vid att använda Stadsbibliotekets tjänster. Gerillametoder är flexibla, kostnadseffektiva och snabba forskningsstrategier som gör att man på kort tid kan samla insikter om tankar och beteenden. Insikterna som samlas in under endagsstudien kommer att hjälpa Stadsbiblioteket att bättre förstå människors hinder och behov i förhållande till bibliotekets tjänster. Denna förståelse kan sedan användas för att skapa en strategi som tillgodoser dessa potentiella användare. Bibliotekspersonalen kommer också att introduceras för metoder som vanligen används av designers, som de sedan kan använda för att förbättra andra delar av bibliotekets tjänster.

– Stockholms stadsbibliotek arbetar alltid med målet att nå fler och det gör vi på många olika sätt. Senast i lördags till exempel invigdes vårt allra nyaste bibliotek, ett mobilt minibibliotek som jag själv rullade ut på Rinkeby torg på nationaldagsfirandet där. Vi vill gärna testa nya metoder för att nå fler och hoppas lära oss mycket av det här spännande samarbetet med Veryday”, säger Elisabeth Aldstedt, Områdeschef Kulturförvaltningen Stockholms stadsbibliotek.

Veryday är en av världens ledande och mest prisbelönta designbyråer. Sedan 1969 har företaget skapat användarcentrerade designlösningar för både produkt- och tjänsteutvecklande företag. Företagets erkända framgång bygger på kunskap och kontinuerlig forskning om användarna. Företaget finns representerade på flera designmuseer som MoMA i New York och Design Museum i London. Idag arbetar 80 specialister med att hjälpa företag över hela världen att växa genom innovativ och attraktiv produkt- och tjänstedesign för digitala och fysiska miljöer. Uppdragen spänner över de flesta branscher, exempel på kunder är Samsung, Microsoft, 3M, IKEA, Spotify, Huawei, Getinge Group, BabyBjörn och Procter & Gamble. Veryday har kontor i Stockholm, New York, Dubai och Shanghai och finns representerat London. www.veryday.com