Upstream AB

Ut med IBM, in med svenska INM

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 11:50 CET

ALMI Företagspartner har valt att ersätta övervakningssystemet från IBM med den svenska lösningen INM (Intellipool Network Monitor) från Härnösandsbaserade företaget Intellipool.

Spar deltidstjänst, konsulttid och licenskostnader
”Med IBM hade vi en deltidstjänst för att underhålla systemet och behövde anlita externa konsulter för att nå önskad övervakningsnivå. Med INM har arbetet minskat drastiskt och systemet är mycket mer lättjobbat. Dessutom är licenskostnaden lägre”, Thomas Persson, Almi.

Intellipool fokuserar på utveckling
Intellipool har valt att inte bygga upp en direktsäljande organisation. Lösningen marknadsförs och säljs globalt av värdeadderande distributörer och återförsäljare. Till dags dato har man tecknat avtal med partners i 12 länder och sålt licenser för övervakning av fler än 50000 servrar. I Norden säljs INM via distributören Upstream Software.

Flera fördelar för företag
En stor fördel med INM är att lösningen är agentlös – ingen installation eller särskild konfiguration krävs på det man övervakar. Systemet kan övervaka både Windows- och Unix-miljöer samt IT-infrastruktur som brandväggar, switchar, routrar, printers m.m. Systemet är självförsörjande och kräver inga kostsamma 3:e-partslösningar.

Om Almi Företagspartner
ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Om Intellipool
Intellipool utvecklar programvara för agentlös och distribuerad nätverksövervakning. Företagets flaggskepp heter INM och används för övervakning av över 50000 servrar världen över. Intellipool har ett globalt nätverk av distributörer och återförsäljare som marknadsför och säljer dess lösningar. Företaget är privatägt, grundades 1997 och har sitt säte i Härnösand

Om Upstream
Upstream söker upp programvaror för internetkommunikation och IT-säkerhet från tillverkare som vågar utmana marknadsledarna med innovation och idérikedom. Lösningarna säljs genom hundratals återförsäljare i de nordiska länderna. Upstream har introducerat flera utländska och inhemska tillverkares mjukvaror på den nordiska marknaden, inklusive e-post- & samarbetsplattformen MDaemon från Alt-N Technologies och Kaseya för IT-distanstjänster. Företaget är privatägt, grundades 1996 och har sitt säte i Stockholm.

Kontakter

Almi Företagspartner
Thomas Persson
08-709 89 40

Intellipool
Robert Aronsson
018-495 14 18

Upstream
George Brontén
08-56610670