Kristinehamns kommun

Ut och surfa, elever och föräldrar!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:49 CET

Nu öppnar Kristinehamns skolor en helt ny webbplats för skolan och barnomsorgen.

På webbplatsen kommer vi inte bara att informera om verksamheten - här skapas också helt nya förutsättningar för dialog med såväl klassföreståndare som rektorer och politiker!

Via www.skola.kristinehamn.se kan både elever och föräldrar lätt nå skolorna och få en bra inblick i de olika verksamheterna. Här kan man också hitta svar på frågor om alltifrån scheman och läxor till studiedagar.

Målet med den nya webbplatsen är att öka kunskapen och delaktigheten när det gäller skolan och barnomsorgen - områden som de flesta kommuninvånare berörs av någon gång i livet.

Välkommen till en pressträff där vi berättar om satsningarna på webbsidan och de nya möjligheter den för med sig.

Tid: Tisdag 6 februari kl 10
Plats: Konferensrummet Storugglan i Uroxen, Kungsgatan 30

Medverkar vid presskonferensen gör den arbetsgrupp som jobbat fram webbplatsen:
Bo Larsson, Jan Holmgren, Mats Winnerfeldt och Daana Kaipainen

Vid frågor kontakta Bo Larsson, 0550 - 883 37, 618 83 37


Hälsningar
Catarina Fröhling


Informationschef
Kristinehamns kommun
Kommunkontoret
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn
Tel 0550/88 003, 070/35 88 003
Fax 0550/88 011