Riksförbundet Cystisk Fibros

Utan antibiotika blir cystisk fibros återigen en dödlig sjukdom

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 10:23 CET

 Pressmeddelande:  2011-11-15

 

”Utan nya antibiotika blir cystisk fibros återigen en dödlig sjukdom”

säger Lars U Granberg, förbundsordförande i Riksförbundet Cystisk Fibros

 

Hela den mödosamma men fantastiska utvecklingen för patienter med CF, där överlevnaden under de senaste 40 åren stigit från 7 år till över 30 år skulle gå förlorad med hög dödlighet som följd om det inte utvecklas nya antibiotika. Antibiotikaresistens har gjort det allt svårare att behandla infektionssjukdomar. Ändå är verkligheten den att nästan inga nya typer av antibiotika är under utveckling. Inom förbundet känner vi stor oro över detta och vill i samband med CF-veckan väcka omvärlden inför detta faktum.

 

Den europeiska CF-veckan den 21-27 november 2011.

Cystisk fibros är den vanligaste livshotande ärftliga sjukdomen i Europa. Det syns inte vem som bär på anlagen, tre av hundra gör det. Slemmet i lungorna ger kroniska infektioner som gör det svårt att andas och som bara kan kuvas med starka doser intravenös antibiotika. En person med cystisk fibros tvingas ägna många timmar varje dag- livet ut- åt att bekämpa sin sjukdom, genom inhalation, andningsgymnastik och omfattande medicinering. Slutligen är det bara transplantation av lungor och/eller lever samt ibland njurar som återstår.

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är föreningen för de sjuka och deras anhöriga. Vi kämpar för att förbättra deras vardag och samtidigt förbättra framtida odds. Därför stöder vi forskningen om cystisk fibros genom vår insamling till Pg 90 02 28-8!

 För mer information: Förbundsordförande Lars U Granberg tel. 070-530 42 09

 Riksförbundet Cystisk Fibros

Tel. 018-15 16 22     E-post: info@rfcf.se     www.rfcf.se