Kollektivtrafikant Sthlm

Utan en förlängd Spårväg syd rasar regionplanen samman

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 13:46 CET

Spårväg syd är en mycket viktigt satsning för Södra Stockholm, men har också potential att utgöra en grundstomme för att binda ihop de regionala stadskärnorna med bra kollektivtrafik. Utan en förlängning av Spårväg syd riskerar regionplanen att falla ihop innan den ens har påbörjats, menar resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm i sitt remissvar på förstudien.

- Vi ser Spårväg syd som mycket viktig för Stockholmsregionens södra delar. Vi ser med oro på att projektet inte har fått tillräcklig finansiering av regeringen/länsstyrelsen för att kunna genomföras förrän efter 2021, säger föreningens ordförande Mikael Sundström.

Kollektivtrafikant Sthlm ser Spårväg syd som en viktig del i att binda samman de regionala stadskärnor som pekas ut i regionplanen (Rufs 2010). I remissvaret föreslår föreningen att SL utreder möjligheten att förlänga en gren av Spårväg syd från Skärholmen till Täby genom att utnyttja ett körfält i vardera riktning på Förbifart Stockholm samt de spårreservat som ligger med i regionplanen (Tvärbana Norr Kista – Häggvik, spårförbindelse Barkarby – Akalla, spårförbindelse Häggvik – Täby/Arninge).

- Framväxandet av de regionala stadskärnor som regionplanen bygger på är inte genomförbart utan en mycket bra kollektivtrafik som binder samman kärnorna. Med bra kollektiva tvärförbindelser förväntas flera av kärnorna uppnå över 100 000 invånare under tidsperioden 2030-50, det vill säga som medelstora svenska städer av Eskilstunas, Gävles och Sundsvalls storlek.  Planeringen av Spårväg Syd måste ta utgångspunkt i det perspektivet, säger Mikael Sundström 
Föreningen anser att SL i det fortsatta arbetet även bör studera möjligheten att anlägga en automatbana, för förarlösa vagnar med hög turtäthet, för att ytterligare öka attraktiviteten för Spårväg syd och eventuella förlängningar av denna.

- Oavsett vilken lösning SL till sist landar i ser vi det som viktigt att man skapar bra bytesmöjligheter. I samband med genomförandet av Masmolänken bör SL studera möjligheten att skapa ett byte över perrong till tunnelbanans röda linje. Och i Älvsjö måste man skapa en mycket bättre byteslösning till pendeltågen än den som är föreslagen.

För ytterligare information:
Mikael Sundström
Ordförande i Kollektivtrafikant Sthlm
Tel. 073-828 96 45

Resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm är en ideell och politiskt obunden föreningen som arbetar för en bättre kollektivtrafik i Stockholmsregionen.