Sveriges Annonsörer

Utan reklam stannar Sverige – 10 argument för reklam

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2012 08:00 CEST

Just nu pågår OS och vi blir påminda om vilken viktig roll reklam har för idrotten. Rekorden skulle bli få om inte idrottarna med hjälp av sponsorpengar kunde träna så mycket som de gör idag och sändningarna från OS skulle vara begränsade utan reklamfinansiering. Vi skulle inte, såsom nu är fallet, kunna följa spelen live i public service-företaget Sveriges Televisions åtta OS-kanaler. Här ger vi 10 exempel på reklamens positiva effekter på samhälls-, företags- och individnivå.  

1. Reklam stimulerar konkurrens mellan företag
- Konkurrensen främjar produktutveckling och lägre priser för konsumenten. Som exempel sänktes priset på glasögon med 30-40 procent när ett tidigare reklamförbud togs bort i ett antal amerikanska stater.

2. Reklam ökar valfriheten
- Utbudet av produkter har aldrig varit större än idag. Ibland är det svårt att välja, men samtidigt är vi alla olika med varierande smak och behov. Reklamen ger konsumenten möjlighet att hitta den produkt eller tjänst som passar just henne/honom.

3. Reklam bidrar till BNP-tillväxt
- Det finns en positiv korrelation mellan investeringsgrad i reklam och BNP-tillväxt. Länder med relativt liten investeringsgrad i reklam har den svagaste tillväxten.

4. Reklam skapar jobb
- Reklam skapar jobb både direkt och indirekt. Kommunikationsbranschen är en bransch som växer mer än genomsnittet och engagerar allt fler människor. Samtidigt skapar reklam möjlighet för andra företag, såsom H&M och IKEA, att växa och anställa.

5. Reklam möjliggör ett brett medieutbud
- Idag har vi en lång rad tv-kanaler och radiostationer att välja mellan, för 20 år sedan såg det annorlunda ut i Sverige. Då fanns det två tv-kanaler och tre nationella radiokanaler.  

6. Reklam möjliggör gratis nyheter och underhållning  
- Nästan all information på internet är gratis för konsumenten och det går att få tryckt media till rimlig eller ingen kostnad alls. Utan reklam skulle vi inte kunna läsa
Metro på bussen eller tunnelbanan. Priset på morgon- och kvällstidningar skulle vara mångdubbelt högre om konsumenterna skulle kompensera för de intäkter som annonserna ger idag.

7. Reklam en förutsättning för stora idrottsevenemang
- OS beräknas kosta 2 miljarder pund att genomföra och kostnaden bärs av sponsorskap och därtill relaterade intäkter. Sponsorskap möjliggör också för idrottare att satsa helhjärtat på att nå nya rekord och för media att sända från evenemangen.

8. Reklam möjliggör ett rikt kulturliv
- Sponsorskap möjliggör uställningar på såväl Naturhistoriska museet som Fotografiska. Det bidrar också till ett brett utbud på våra teater- och operascener.

9. Reklam ger viktig samhällsinformation
- En fungerande demokrati bygger på välinformerade medborgare som utifrån kunskap och övertygelse kan rösta fram landets ledning. Härutöver behöver medborgarna känna till de lagar och regler som gäller – om det så gäller ändrade regler för inkomstskatt eller kräftfiske.  

10. Reklam gör att du inte missar filmen
- Den som vågar ta chansen att missa viktig information kan gå på toaletten eller sätta på kvällskaffet i reklampausen utan att missa filmen.

Se även Sveriges Annonsörers pågående reklamkampanj Drömresan: www.annons.se/dromresan.

För mer information, kontakta:
Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer:
E-post: anders@annons.se, telefon 08-545 252 32 eller 0708-18 75 99.
Elisabeth Thörnsten, kommunikationschef Sveriges Annonsörer:
E-post: elisabeth@annons.se, telefon: 08-545 252 34 eller 0708-34 66 30.

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se.