TIA Temagruppen Integration i Arbetslivet

Utanförskap i välfärdssamhället - Seminarium den 7 december

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 14:39 CET

Fattigdom och socialt utanförskap står högt upp på den politiska agendan. Seminariet beskriver utvecklingen över tid och diskuterar möjliga åtgärder.

Hur har utanförskap och fattigdomsrisk utvecklats i Sverige jämfört med i andra länder och vilka grupper är särskilt drabbade? Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av etableringssvårigheter på arbetsmarknaden i unga år? Hur utvecklas och organiseras försörjning utanför formella arbetsmarknader, och vad innebär informellt arbete för chanser till etablering och social inkludering? Vilken roll spelar hälsa för möjligheterna till återgång/integration på arbetsmarknaden?

Datum: Den 7 december 2011

Tid: Kl. 13-16

Plats: Folkets hus i Rinkeby


Kortföreläsningar:
Fattigdom och utanförskap
Olof Bäckman Institutet för Framtidsstudier

Informella arbetsmarknader – svart och vit hushållssektor i symbios
Anna Gavanas Institutet för Framtidsstudier

Ohälsa – vilka hinder upplevs för återgång/integration på arbetsmarknaden?
Ann-Christine Larsson Temagruppen Integration i arbetslivet

Europa, utanförskapet och framtiden
Joakim Palme Institutet för Framtidsstudier

Panelsamtal med bland andra Carlos Rojas, samhällsentreprenör. Ytterligare medverkande tillkommer, för uppdaterat program se www.framtidsstudier.se 

Moderator: Hanna Zetterberg Institutet för Framtidsstudier

Anmälan via e-post till fokus@framtidsstudier.se senast tisdag den 6 december. Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Seminariet är det tredje och sista i serien Förorternas framtid som TIA arrangerar i samarbete med Institutet för Framtidsstudier och Tema Likabehandling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan följa TIA och få information om våra aktiviteter genom hemsidan www.isv.liu.se/remeso/tia eller på www.facebook.com/temagruppentia
(Klicka på Gilla-knappen och gå med i TIA:s Facebookgrupp, så får du våra nyhetsuppdateringar.)

TIA är en temagrupp inom socialfonden med uppdrag att analysera, samla och sprida kunskap om projekt inriktade mot integration i arbetslivet finansierade av ESF - Europeiska socialfonden.