Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Utbetalningen av arbetslöshetsersättning fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:08 CEST

Under mars 2009 betalade arbetslöshetskassorna ut 1,49 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Jämfört med samma månad 2008 är det en ökning med närmare 281 miljoner kronor eller ca 23 procent. Utbetalningarna är dock 1,3 miljarder kronor lägre än i mars 2006 och nästan 714 miljoner lägre än det som betalades ut i mars 2007. Jämfört med februari i år har utbetalningarna ökat med nästan 37,5 miljoner kronor eller 2,6 procent. Antalet ersättningstagare har ökat med ca 29000 personer i år.

Den utbetalade ersättningen för kvinnor har minskat med 4,2 procent jämfört med föregående månad medan den utbetalade ersättningen för män har ökat med 8,1 procent. Av diagram 1 framgår att det utbetalda beloppet för männen har ökat sedan januari 2009 medan motsvarande belopp har minskat hos kvinnorna under samma period.

Diagram 1: Utbetald ersättning från arbetslöshetskassorna mars 2008 till mars 2009.

 

Antalet kvinnliga ersättningstagare har minskat med 9 727 personer vilket motsvarar 10,9 procent sedan mars 2008. Under samma period har antalet manliga ersättningstagare ökat med 14 919 personer eller 23,4 procent. Antalet ersättningstagare har under 2009 ökat med totalt 28 698 personer varav 24 361 män jämför med december 2008. Diagram 2 visar att skillnaden mellan antalet ersättningstagare har minskat mellan könen under de senaste tolv månaderna.

Diagram 2: Antal ersättningstagare mars 2008 till mars 2009.

 

De två län med störst procentuell ökning från föregående månad är Kronobergs och Jönköpings län. I dessa län har den utbetalda ersättningen ökat med 12,6 respektive 8,6 procent. De två län som har haft den största procentuella minskningen är Gotlands och Norrbottens län. Den utbetalda ersättningen har i dessa län sjunkit med 3,6 respektive 4,7 procent jämfört med föregående månad.

Länk till statistiken

IAF | Box 210 | 641 22 Katrineholm | Tfn 0150-48 70 00 | Fax 0150-48 70 02 | iaf@iaf.se