Sveriges Kommuner och Landsting

Utbilda poliser på högskola

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 15:09 CEST

Dagens grundutbildning av poliser borde ersättas med en högskoleutbildning, anser Sveriges Kommuner och Landsting i ett yttrande. Med en ny polisutbildning kan polisnärvaron i hela landet öka.

Regeringens utredare föreslår en omfattande förändring av polisutbildningen, vilken Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tycker är positiv. En högskoleutbildning ger förutsättning för en utbildning som är mer spridd över landet än den som finns i dag.

-I dag har man svårigheter att rekrytera poliser till glesbygden men vi tror att det kan bli lättare om utbildningen finns i olika delar av landet. En ökad polisnärvaro i hela landet krävs för att minska brottsligheten och öka tryggheten, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utredningens förslag om högskoleutbildning skulle innebära att fler personer kan utbilda sig till poliser och att man inte längre blir garanterad en livslång anställning.

-Om fler utexaminerade poliser kan söka utlysta tjänster skapas en sund konkurrens som förhoppningsvis också leder till att det blir lättare att rekrytera poliser där det idag är svårt att få sökande, säger Anders Knape.

Läs hela yttrandet "Framtidens polisutbildning" här.

För mer information: Handläggare Greta Berg, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 79 58, mobil: 070-319 79 58, e-post: greta.berg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01