Göteborgs universitet

Utbildar till praktiskt friskvårdsarbete

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 13:38 CEST

Genom att koppla samman hälsa, kost och fysisk aktivitet på akademisk nivå skapar Göteborgs universitet en unik utbildning.
- Intresset för en bredare och mer helhetlig syn på hälsa ökar, säger lektor Peter Korp, studierektor på utbildningen.


Det nya hälsopromotionsprogrammet kommer bland annat att ske vid den nya anläggning som Göteborgs universitet enligt sina planer inviger vid Skånegatan i centrala Göteborg, år 2010. Utöver undervisningssalar och idrottshall kommer där att finnas ett för Västsverige helt nytt Laboratorium för hälsa och prestationsutveckling.
Hälsopromotionsprogrammet utbildar för en framtid inom praktiskt friskvårdsarbete - för individer, grupper och organisationer.

Insikten ökar hastigt om hur folkhälsan är kopplad till just kost och fysisk aktivitet. Det är grunden för den framtid som väntar efter studier på hälsopromotionsprogrammet.
- Det handlar om att planera och genomföra friskvårdsarbete på arbetsplatser, inspirera till livsstilsförändring eller om att ge personlig rådgivning inom kost och fysisk aktivitet, säger Peter Korp.
Insikten ökar om att det behövs mer av konkreta hälsofrämjande och friskvårdande insatser.
- Med det behövs bättre kompetens för det konkreta arbetet med att främja hälsa. Det räcker inte med att jag vet att jag borde röra på mig mer och sluta att äta så mycket snabbmat. Frågan är varför min livsstil ser ut som den gör och hur den går att förändra, säger Peter Korp.

Utbildningens spets ligger på kost och på fysisk aktivitet, där studenterna möter kvalificerad vetenskaplig kompetens på respektive område. Efter den treåriga utbildningen finns dessutom möjlighet att fortsätta studier på avancerad akademisk nivå och därefter på forskarnivå.
Utbildningen, som för första gången startar i höst, innehåller praktik tack vare det partnerprogram som byggs upp kring utbildning, något som innebär en stark anknytning till arbetsmarknaden.

För mer information, kontakta studierektorerna Barbro Hedenström, 031-7864226, 0702-992253 eller Peter Korp, 031-7862176, 0707-674825.

Mer information om utbildningen finns på: www.gu.se/halsopromotion
Ansökan ska ske senast 15 april, på www.studera.nu.

Presskontakt: Torsten Arpi, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 0768-581187, torsten.arpi@gu.se