Energikontor Sydost

Utbildning av energiambassadörer i Kalmar

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 13:46 CET

Den 14:e och 20:e januari genomför Energikontor Sydost två utbildningar för personal inom socialtjänst, Hyresgästföreningen etc. i sina lokaler på eXperimentLabbet i Kalmar. Utbildningen ger en praktisk handledning i att hjälpa hushåll minska sina energikostnader. Avsikten är att utbilda personal inom socialtjänsten samt personal inom Hyresgästföreningen som kan integrera Energiambassadörsuppdraget på ett naturligt sätt i sitt dagliga arbete. Energiambassadörernas uppdrag är att informera och stötta sina ordinarie klienter att minska sina utgifter som är kopplade till energianvändningen.

"Vi har tidigare erfarenheter som visar att det går att minska energianvändningen, och därmed kostnaderna, radikalt genom att vara medveten om sin energianvändning" säger Lena Eckerberg, projektledare för energiambassadörerna.

Det kanske låter mer komplicerat än vad det är, men genom att se över sitt hem och sina vanor, t.ex. genom att släcka efter sig, lägga locket på när man lagar mat, stänga av TV:n på strömbrytaren istället för att ha den på standby etc. kan hushållselanvändningen minska med 15-25% i en vanlig lägenhet. Det som krävs är kunskap och medvetenhet om energianvändningen. Normalt krävs inga stora investeringar utan bara vaneförändringar och små utgfter för, t.ex. lågenergilampor och grenkontakter.

"Dessutom kan man spara pengar genom att se över sitt elavtal genom ett enkelt telefonsamtal” berättar Lena Eckerberg.

Detta är enkla grundläggande kunskaper som Energiambassadörerna blir utbildade i, dessutom förses Energiambassadörerna med informationsmaterial (finns på flera olika språk) och en manual som kan svara på de grundläggande frågorna. Blir frågorna för komplicerade finns uppbackning hos Energikontor Sydost, dessutom finns de kommunala energirådgivarna i respektive kommun alltid tillhands för att reda ut komplexa saker, eller hjälpa till att hitta lösningar på de energirelaterade problemen som dyker upp.

Vi tror att vi kan nå ut till ytterligare hushåll genom att utbilda personal inom socialtjänst och Hyresgästföreningen i hur man konkret kan spara energi” säger Lena Eckerberg.

Projektet Energiambassadörerna har tidigare framgångsrikt drivits i Frankrike, och även om förhållandena ser olika ut i olika länder så kan man dra nytta av andras positiva erfarenheter.

I tävlingen Energismarta grannar såg man att lägenhetshushåll kan minska sin hushållselanvädning med närmare 30% genom vardagskunskap och lite nya vanor. Sådan kunskap hoppas man på att kunna sprida vidare.

Vid det första utbildningstillfället deltar bland annat personal från Hyresgästföreningen i Sydost, personal från socialförvaltningen i Oskarshamn, Västervik och Karlkrona. I utbildningen kommer den demonstrationslägenhet som byggts i eXperimentLabbets lokaler för att visa energianvändning i hemmet att användas.

Det finns ett fåtal lediga platser till utbildningen nästa vecka 20/1.
Så det finns fortfarande möjlighet att hoppa på satsningen för den som arbetar med kontakter till hushåll.För mer information, kontakta:
Lena Eckerberg, projektledare
lena.eckerberg@energikontorsydost.se
tel 0491 - 880 67