Sundsvalls kommun

​Utbildning för kommunanställda som vill jobba med ensamkommande ungdomar

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 12:00 CET

Onsdagen den 17 februari startar utbildningen till Integrationsvägledare - en 4 veckor lång utbildning där 20 medarbetare inom socialförvaltningen får komplettera sina kunskaper för att ta hand om ensamkommande ungdomar. Utbildningen genomförs av vuxenutbildningen på uppdrag av socialförvaltningen.

- Jag ser väldigt positivt på utbildningsinsatsen som både ger oss personal med rätt kompetens till våra boenden och möjligheten för medarbetare som vill använda sin kompetens för att prova ett nytt arbetsområde, säger Mikael Lindberg, chef för stöd och behandling socialförvaltningen.

Syftet med utbildningen är att ge medarbetarna de kunskaper som är särskilt viktiga för att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för ungdomen under placeringstiden/boendet. De ska även få verktyg för att kunna höja ungdomens egen motivation att integreras i samhället, att förberedas inför vuxenlivet och bli självständig.

Utbildningen omfattar områden som migration och integration, psykosocialt arbete, kris och trauma, utvecklingspsykologi, kultur och sociala system. Den som fullföljer utbildningen börjar därefter direkt att arbeta inom Estonte, som är kommunens egen boendeverksamhet för ensamkommande flyktingbarn.

Det är lärare från vuxenutbildningen, föreläsare från kommunen och en psykolog som kommer att sköta undervisningen. Undervisningen kommer att innehålla både föreläsningar, värderingsövningar och diskussioner. Kursansvarig från vuxenutbildningen är Barbro Hasselgärde.

Kontaktperson
Mikael Lindberg
Telefon: 060-191286
Mobil: 070-6882521