AFA Försäkring

Utbildning i bemötande ett sätt att möta hot och våld

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2012 08:00 CEST

- Bemötandet påverkar hela vårt arbete, från att vi träffar patienten första gången till att han/hon skrivs ut. Det påverkar allt vi gör och gäller även bemötandet i personalgruppen, säger Niklas Larsson, projektledare för Mälarsjukhuset.

Mälarsjukhusets psykiatriska verksamhet valde 2009 att gå med i det nationella preventionsprojektet Hot och våld. Skälet var att de ville få hjälp med att börja jobba mer systematiskt med att minimera hot och våldsincidenter. Bemötandet har varit det område som de satsat mest på och de kommer nu införa och arbeta med en ny metod för att genom ett delvis annat bemötande motverka hot och våld.

AFA Försäkrings skadestatistik visar att våld och hot om våld är vanliga skadeorsaker inom vård och omsorg, socialtjänst och skola. Projektet på Mälarsjukhuset ingår i det nationella preventionsprojektet Hot och våld som genomförts mellan 2009-2012 av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Övriga verksamheter som deltagit i projektet är individ- och familjeomsorgen, skolan, äldreomsorgen samt ambulanssjukvården. 

- Gemensamt för alla delprojekten är bland annat att det nu finns bättre rutiner och handlingsplaner, ett bättre sätt att hantera incidenter när de uppstår samt att fler rapporterar hot- och våldshändelser, berättar Annika Nilsson, AFA Försäkring, huvudprojektledare för preventionsprojektet Hot och våld.

För mer information om samtliga projekt se: http://www.suntliv.nu/Projekt/Battre-beredd-an-radd
Läs även Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda 2005- 2009

Ett magasin med erfarenheter och verktyg för minskat hot och våld
Magasinet "Lugn i stormen" redovisar erfarenheter från projektet Hot och våld med beskrivningar på såväl tillvägagångssätt som verktyg för att minimera hot och våldsincidenter på arbetsplatsen. Magasinet skickas till 5.000 chefer och huvudskyddsombud i de geografiska områden där projekten har genomförts.

Magasinet ska bidra till att lyfta frågan om Hot och våld på arbetsplatsen samtidigt som fler medarbetare får möjlighet att påverka och förbättra sin arbetsmiljö.

Magasinet ”Lugnt i stormen” finns under Dokument

Kontaktpersoner:
Annika Nilsson – huvudprojektledare för Hot och våld, 08-696 48 89, annika.nilsson@afaforsakring.se
Niklas Larsson – projektledare på Mälarsjukhuset, 0709-60 08 82

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se