Östersunds kommun

Utbildning i Företagshälsovård till Östersund?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 13:15 CET

I och med att regeringen har beslutat att lägga ner Arbetslivsinstitutet sommaren 2007 finns det inte längre någon huvudman för utbildningarna inom företagshälsovården. Mittuniversitetet och Östersunds kommun har lagt ett konkret förslag, som nu finns hos regeringen, att Östersundsregionen ansvarar för administrering, framtagande, genomförande och evaluering av en ny specialistutbildning för personal inom företagshälsovård. Tillsammans med olika samarbetspartners genomförs även påbyggnadskurser.
Arbetslivsinstitutet och företagshälsovårdsbranschen har sedan en tid fört diskussioner om behovet av en genomgripande förändring av de tidigare utbildningarna. De kvalificerade specialistutbildningar inom företagshälsovården som genomförs idag måste bli mer marknadsanpassade då den traditionella synen på arbetsmiljö håller på att förändras. Företagshälsovården utvecklas till ett kunskapsföretag med nya åtaganden.
I Jämtlands län finns en tradition att forskare och praktiker i privat, statlig och offentlig verksamhet arbetar hand i hand i olika projekt. Exempel är Föllingekliniken, JiLu, Malvorna och länsmuseet Jamtli. Inom Mittuniversitetet finns forskningsprofilen "Välfärdssamhällets utmaningar" med forskning kring bland annat beteendemedicin och hälsopsykologi, rehabilitering/socialförsäkring, arbetsliv och hälsa. Stor erfarenhet och kunskap om företagshälsovård finns idag samlad i Östersund.
Om huvudmannen för specialistutbildningen i Företagshälsovård förläggs till Östersund skulle cirka 20 nya arbetstillfällen skapas.
För mer information kontakta: Agneta Sunder, projektledare agneta.sunder@z.lst.se 063 - 14 62 43