Centerpartiet

Utbildning i fokus i Annie Lööfs sommartal

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 11:59 CEST

Det var fullsatt i Koppartälten i Hagaparken i Stockholm när Annie Lööf i dag höll sitt traditionsenliga sommartal, där utbildning och skola stod i fokus.

Förslagen som lades fram i sommartalet är de bärande punkterna i det nya utbildningspolitiska program som Centerpartiet behandlar på stämman i Falun i september.

- Vi presenterar i dag en förnyad utbildningspolitik som samtidigt förstärker och förbättrar vår jobbpolitik. Dessa två måste ses som länkar i samma kedja och Centerpartiets närodlade politik har ett tydligt fokus på utbildning som leder till jobb, säger Annie Lööf.

Det utbildningspolitiska programmet baseras på tre huvudspår. Det handlar om utbildning som ska leda till jobb, om att stärka lärarnas avgörande roll för elever och studenter samt om ökad valfrihet för elever och föräldrar.

För att tydligare koppla utbildning till jobb finns förslag om basår på Yrkeshögskolan, inrättandet av branschskolor och ett effektivare och förbättrat yrkesteoretiskt gymnasieprogram.

- Vi vill stärka kopplingen mellan skolan och företagen. Med ökat fokus på praktik och en tätare kontakt mellan elev och företag vill vi premiera yrkesskicklighet som leder till jobb, säger Annie Lööf.

De nya förslagen på utbildningsområdet poängterar också lärarnas viktiga roll för att förändra och utveckla utbildningssystemet.

- För Centerpartiet är det viktigt att stärka lärarnas möjlighet till kompetensutveckling och lönekarriär. Vi föreslår därför bland annat höjda lärarlöner, en statlig kompetensutvecklingsgaranti och förslag för fler vägar in till läraryrket, säger Annie Lööf.

I sommartalet betonade Annie Lööf också vikten av att stärka elevers och föräldrars rätt att välja.

- Ska vi få ha en kvalitativ och hållbar skola måste valfriheten utvecklas, inte avvecklas. Därför vill vi bland annat göra det lättare för andra aktörer att ta över nedläggningshotade skolor. Vi vill även förenkla för fjärrundervisning och förändra Skolinspektionens uppdrag så att mer fokus läggs på att granska, stötta och hjälpa skolor med dåliga resultat, säger Annie Lööf.

Se hela talet

Läs mer om förslagen i rapporten "Utbildning till jobb"

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.