Veriscan Security AB

Utbildning i informationssäkerhet

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 14:50 CET

Under hösten 2009 har Veriscan genomfört ett par basutbildningar i informationssäkerhet. Kurserna tar självklart upp den internationella standarden för informationssäkerhet, ISO 27000, men har också en praktisk inriktning med handfasta råd om hur en organisation kan förbättra sin informationssäkerhet.

- Vi tycker att informationssäkerhet ofta får en alltför abstrakt och komplicerad prägel. Till syvende och sist handlar det ju faktiskt om att förbättra den konkreta säkerheten och då krävs det att vi diskuterar hur det ska ske i praktiken, säger Annika Åkerlind, utbildningsansvarig på Veriscan.

Deltagarna på kurserna har varit en blandad skara med representanter från både offentlig och privat sektor.

- Att deltagarna kunnat bidra med så mycket olika erfarenheter har verkligen gjort kurserna mer intressanta och visat på att samma problem kan lösas på en mängd olika sätt, menar Annika som också berättar att informationsklassning och kontinitetsplanering är teman som väckt stort engagemang hos deltagarna.

Nu finns en ny chans att gå denna endags basutbildning, denna gång i Stockholm den 18 mars. Om du är intresserad ring till, alternativt skicka en förfrågan/beställning till e-mail:

Annika Åkerlind tel: 054-85 66 31 för bokning eller för mer information info@veriscan.se