Statens folkhälsoinstitut

Utbildning i samtalsmetod ger fler frågor om alkohol

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 08:42 CET

Resultaten visar att det skett en snabb spridning under kort tid bland både läkare och sjuksköterskor. En enkätstudie visar att drygt 60 procent av primärvårdens läkare, sjuksköterskor och barnmorskor har fått utbildning i motiverande samtal.

– Det finns stor enighet i landstingen om vikten av att primärvårdens personal har kunskaper i motiverande samtal. Många av grundutbildningarna för sjuksköterskor saknar det och i läkarutbildningarna har motiverande samtal en relativt liten plats. Att etablera motiverande samtal i grundutbildningar är därför det viktigaste utvecklingsbehovet, säger Svante Pettersson, projektchef, Riskbruksprojektet.

Rapporten visar också på sambandet mellan utbildning i motiverande samtal och hur ofta frågor om alkoholvanor ställs. Exempelvis, av de distriktssköterskor som alltid/ofta diskuterar alkoholvanor med sina patienter är det 68 procent som genomgått utbildning i motiverande samtal. Bland de som ibland diskuterar alkoholvanorna var det 54 procent som har sådan utbildning och i gruppen av distriktssköterskor som sällan/aldrig diskuterar alkohol med sina patienter är det 49 procent som har utbildning.

Det är också en spridd uppfattning i landstingen att en ökad kompetens i motiverande samtal kan bidra till att patientens ställning i vården stärks.

Den 7-9 juni 2010, arrangerar Statens folkhälsoinstitut en internationell MI-konferens för forskare och praktiker, ICMI 2010, (International Conference on Motivational Interviewing) tillsammans med Karolinska Institutet, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Beroendecentrum Stockholm, Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Där kan man ta del av aktuell forskning om Motiverande samtal och lyssna på metodens grundare professor William R Miller och professor Stephen Rollnick.

För mer information:
Hela rapporten “Motiverande samtal i primärvården” finns tillgänglig på: www.fhi.se.
Läs mer om samtalsmetoden MI på: www.fhi.se/MI
Läs mer om den internationella konferensen om MI: www.fhi.se/icmi2010

För ytterligare information:
Svante Pettersson, projektchef, 08-566 135 21, e-post: svante.pettersson@fhi.se
Astri Brandell Eklund, projektledare, 063-19 96 20 , e-post: astri.brandell@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se