Zebra Reklambyrå

Utbildning i skogsbruk på nytt sätt hos Stora Enso Skog

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2014 15:56 CET

Stora Enso Skog genomför med jämna mellanrum utbildningar för egen personal, men också för samarbetspartners som skogsentreprenörer. Tidigare användes olika trycksaker som undervisningsmaterial, men eftersom dessa snabbt blev inaktuella när regler och instruktioner ändrades, fanns ett behov av ett modernt verktyg som kunde vara mer kontinuerligt uppdaterat.

Lösningen blev den webbaserade utbildningsportalen Skötselskolan som från början utvecklades av Stora Enso Skog. De senaste åren har flera större skogsföretag anslutit sig till Skötselskolan som därmed årligen erbjuder flera tusen personer utbildning i de vanligast förekommande skogsbruksåtgärderna.

Skötselskolan har idag ett tiotal utbildningar vilka är uppdelade i olika avsnitt. När alla avsnitt har gåtts igenom och godkänt resultat har uppnåtts i en avslutande kunskapstest får personen – ett slags “körkort” för den typen av skogsbruksåtgärd.

Trollhätteföretaget Zebra Reklambyrå har, genom att leverera ny spännande teknik i form av animeringar, starkt bidragit till utvecklingen av Skötselskolans utbildning i Gallring” säger Martin Schmalholz, Miljöchef på Stora Enso Skog

I Gallringsutbildnings två animerade avsnitt om Miljöhänsyn vid Slutavverkning respektive Gallring visas olika typer av skogsmarker, myrar, vattendrag och skogsvägar som har fått åtgärdspunkter. Både fördjupningsmaterial i form av direkt nedladdningsbara PDF:er, guidehäften om miljöhänsyn, såväl som en tydlig berättarspeaker och filmer finns med vid varje punkt, samt att en del punkter har blivit animerade för att ytterligare förklara vad som menas.

Som exempel kan virket från en normalstor slutavverkning väga uppemot 400 ton, och riset cirka 150 ton. Därför är det vid slutavverkning och gallring svårt att undvika markpåverkan. Tanken är att animeringarna även ska ge en grund i olika naturvårdsinstruktioner, t ex hur man undviker körskador.

Zebra Reklambyrå, som har sin hemvist i Trollhättan, står bakom pedagogiken, designen och funktionen på de animerade avsnitten om slutavverkning och gallring. Illustrationerna är gjorda av Per-Anders Nilsson och programmeringen av Salvador Montero på Zebra.

Zebra Reklambyrå är en bred fullservicebyrå som arbetar med marknadsstrategier, kommunikations-plattformar, logotyper, broschyrer, annonser, webb, appar, rörliga media, kampanjer, grafiska manualer, utställningar, pressreleaser m m.

För mer information: kontakta Kristina Bang, Salvador Montero eller Leif Strid på Zebra Reklambyrå, 0520-17850 eller info@zebrareklam.se


Zebra Reklambyrå är en bred fullservicebyrå som arbetar med marknadsstrategier, kommunikations-plattformar, logotyper, broschyrer, annonser, webb, appar, rörliga media, kampanjer, grafiska manualer, utställningar, pressreleaser m m.