Fastighetsanställdas Förbund

Utbildning mot orättvis behandling

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 08:51 CEST

MUST - Mångfald och Utveckling i Städbranschen - är ett projekt där Fastighetsanställdas Förbund utbildar 100 förtroendevalda i städbranschen inom områdena mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Syftet är att kompetensutvecklingen hos dessa 100 nyckelpersoner ska medverka till att arbetsgivare, förtroendevalda och anställda i städbranschen arbetar för ett arbetsliv där ingen blir orättvist behandlad
på grund av kön, etnicitet, religion eller funktionshinder.

Många av de anställda i städbranschen är kvinnor och/eller invandrare.

Måndagen den 27 augusti genomförs en utbildningsdag i Helsingborg för
nyckelpersonerna i Skåne inom MUST-projektet. Under eftermiddagen medverkar
EU-parlamentarikern och ordföranden i EUs utskott för sysselsättnings- och socialfrågor, Jan Andersson.

Utbildningen genomförs i Folkets Hus, Helsingborg, Södergatan 65.

Gaby Moberg från Hässleholm är processledare i Skåne för MUST och nås på
070-767 14 26.

Mer information om MUST-projektet finns på www.must.nu och kan också fås av
Jarmo Kusmin, 070-609 67 77, som är projektledare för hela projektet.