Linköpings kommun

Näringsliv och miljö i fokus vid Vietnambesök

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 07:00 CEST

Linköpings borgmästare Helena Balthammar (S) och kommunalråd Paul Lindvall (M) reser till Thai Nguyen, Vietnam. Även en representant från Linköpings universitet deltar på resan.

Resan är en del i det projekt som Thai Nguyen och Linköping driver för att bland annat utveckla metoder för medborgarinflytande och medborgarengagemang inom miljöområdet.

Denna gång fokuserar besöket på samverkan mellan svenska och vietnamesiska skolor, samverkan mellan Linköpings universitet och universitetet i Thai Nguyen, näringslivssamverkan samt FN:s globala mål för hållbar utveckling. En modell för miljöutbildning ska också genomföras, i det här fallet för Women´s union och Youth union, men den kan också användas för andra grupper. Vietnam har ett stort intresse för hållbarhetsföretagande och resan blir ett tillfälle att skapa och underlätta näringslivskontakter. Utbytet kring medborgardeltagande, miljömedvetenhet och stadsplanering fortsätter.

– Linköping har höga ambitioner att bli klimatneutralt 2025. Genom vårt samarbete inspirerar vi andra länder, som Vietnam. Men vi ser också möjligheter för näringslivet, med många starka företag inom detta område, säger borgmästare Helena Balthammar (S).

– Det samarbete som inleddes 2013 mellan Linköping och Thai Nguyenhar lagt en bra grund för samarbete och erfarenhetsutbyten. Besöket blir ett bra tillfälle att diskutera hur samverkan och andra kontakter kan fördjupas inom områden som utbildning och näringslivskontakter, säger kommunalråd Paul Lindvall (M).

Besöket pågår 17-21 oktober. Helena Balthammar och Paul Lindvall ansluter den 19 oktober.

Gruppen består i övrigt av tjänstemän från Linköpings kommun och Linköpings universitet.

Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) finansierar projektet, som är inne på tredje året. Projektet avslutas i början av nästa år.

För ytterligare information kontakta borgmästare Helena Balthammar (S) telefon 072-582 80 69 eller kommunalråd Paul Lindvall (M) telefon 070-211 44 82.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.