Naturskyddsföreningen

Utbildning om barnens skogar i Stockholms kommun

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 12:28 CET

Besök barnens skog idag! Utomhuspedagogisk fortbildning äger rum den 1 november kl 12.30 vid Studemaskolan, Kallforsvägen 41 i Bandhagen. Läs mer nedan om behovet av att uppmärksamma barnens skogar. Välkomna ut!

Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen arbetar för att uppmärksamma de tätortsnära skogarnas värden och för att skogen ska vara tillgänglig för alla. Projektet ”Bevara barnens skogar” syftar till att fler barn ska få möjlighet att vistas i skogen och att fler pedagoger ska inspireras att använda skogen i skolundervisningen.

– Det är viktigt att barnen får möjlighet att vara i skogen när de är små. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik och koncentrationsförmåga och ett bättre minne än andra barn, säger Anna Krusic från Naturskyddsföreningen i Stockholm.

Under 2010 genomför Naturskyddsföreningen i samarbete med Naturskoleföreningen fortbildningar för pedagoger i utomhuspedagogik med tema "Skogen som klassrum”. Fortbildningarna äger rum i 22 kommuner runt om i landet. Under fortbildningen får pedagogerna prova på utomhuspedagogiska övningar i skolans olika ämnen, exempelvis svenska, engelska, matematik och NO/teknik.

– Eftersom de flesta barn tillbringar en stor del av sin dag i skolan spelar skolans sätt att undervisa en viktig roll för deras hälsa och förmåga till lärande, berättar Eva Lindberg som leder fortbildningen.

Ytterligare en del i projektet ”Bevara barnens skogar” är att uppmärksamma och sprida kunskaper om den tätortsnära skogens alla värden, både sociala, biologiska, pedagogiska och kulturella. Målet är att kommuner ska utforma planer för hur skogar som ligger nära skolor och bostäder kan skyddas, skötas och göras tillgängliga långsiktigt.


För mer fakta:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Ovrigt/skogen_som_klassrum_ny.pdf

För frågor kontakta:
Anna Krusic, 070-383 32 09, anna.krusic@naturskyddsforeningen.se
Märta Berg, skogshandläggare Naturskyddsföreningens rikskansli, 08-702 65 46, marta.berg@naturskyddsforeningen.se
Eva Lindberg, EkoEvia miljökonsult, 070-344 44 31, eva.lindberg@ekoevia.se


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00