Sveriges Makalösa Föräldrar

Utbildning om jämställda föräldrasamtal i Stockholm, Göteborg och Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 09:15 CEST

Dags för utbildning i jämställda föräldrasamtal

Utbildning i jämställda föräldrasamtal - för dig som är yrkesverksam

Den här utbildningsdagen vänder sig till yrkesverksamma som möter blivande, nyblivna eller redan etablerade föräldrar i sitt dagliga arbete. Exempelvis barnmorskor, kuratorer, social- eller familjesekreterare och pedagoger.

 

Under utbildningsdagen presenteras samtalsmanualen "Jämställt föräldrasamtal och vårdnadsfred".

Det är ett informationsmaterial med grundläggande fakta och öppna frågeställningar om jämställdhet för föräldrar och ett verktyg för dem som arbetar med föräldrar. Syftet är att ta ett steg mot ett mer jämställt föräldraskap. Ett föräldraskap där möjligheter och engagemang är lika stort oavsett kön och familjekonstellation.

 

Manualen innehåller fakta om grundläggande strukturer runt föräldraskapet, föräldraledighet ocharbetsmarknadslagstiftning men också öppna frågeställningar för föräldrar inför planeringen av föräldraledighet, hushållsarbete, omsorg och vårdnad. Vi vet att man på så sätt kan få ett bra samtal mellan föräldrar och att det också är bra att så tidigt som möjligt reflektera över sitt föräldraskap.

 

Såväl utbildningsdagen som samtalsmanualen syftar till att ge verktyg till yrkesverksamma för att uppnå riksdagens folkhälsomål. Där fastslås bland annat att såväl MHV som BHV "ska uppmärksamma föräldrars möjlighet att kunna förena familjeliv med yrkesliv, både under graviditet och när barnen växer upp. Verksamheterna ska aktivt verka för ett "jämställt föräldraskap."

 

Under utbildningsdagen behandlas familjen ur ett historiskt perspektiv, traditioner och förväntningar kopplade till kön, dagens föräldraförsäkring och föräldrarätt ur ett barnperspektiv samt information om hur man kan använda samtalsmanualen i sitt möte med föräldrar.

 

Utbildningsdagen är en vidareutveckling av folkhögskolekursen Jämställt föräldraskap som Sveriges Makalösa Föräldrar driver i samarbete med Västerås Folkhögskola med stöd från Allmänna Arvsfonden.

 

Utbildningsdagar kommer att erbjudas i Stockholm (6/10), Göteborg (17/10) och Malmö (24/10)  och kostar 370 kronor inklusive lunch och studiematerial.

Intresseanmälan görs till utbildning@makalosa.org