Länsstyrelsen i Kalmar län

Utbildning om nya djurskyddsregler

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:30 CET

Alla djurhållare som tänker söka EU-stöd nästa år berörs av de nya reglerna som innebär att djurskydd får ett vidare begrepp.

De svenska djurskyddsreglerna blir ett s.k. tvärvillkor 1 januari 2007. Villkoren för gott djurskydd tar upp djurens skötsel, behandlingar, avel, journaler, stallets utformning, stallklimat och buller. Tvärvillkoren gäller alla produktionsdjur, d.v.s. alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel. Även djur som används för framställning av ull, päls, fjädrar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung räknas som produktionsdjur. Hästar betraktas som potentiella produktionsdjur och omfattas också av de nya reglerna.

– Alla direkta EU-stöd omfattas av det nya tvärvillkoret, och vi inser att det behövs mycket information till länets djurhållare, och kommer därför att anordna träffar över hela länet under november månad, säger Susanna Berg vid Länsstyrelsen.

Det blir totalt sju träffar där Länsstyrelsen kommer att gå igenom vad de nya tvärvillkoren för gott djurskydd innebär och samtidigt ge plats för diskussion tillsammans med en djurskyddsinspektör. Träffarna vänder sig både till dem som håller djur för produktion och till dem som håller fritidsdjur.