Mindset

Utbildning som ger effekt - Nya resultat

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2015 11:40 CET

I slutet av höstterminen 2014 gjorde Mindset en ny effektutvärdering av de kurser som genomförts det senaste året. Tanken med de utbildningar vi erbjuder är att de skapar ett förändrat beteende utifrån den kunskap som finns kring hur vuxet lärande fungerar. Samtliga utbildningar innehåller en mix av teori och praktisk övning, med obligatoriska uppgifter både före och efter utbildningen, någonting som har visat sig vara effektivt för att få kunskapen att fastna.

Utvärderingen sker löpande och syftar till att se hur våra kurser skapar förändringar på längre sikt för våra kursdeltagare – Enkelt uttryckt om kurserna leder till förändade beteenden och ett nytt arbetssätt.

Utvärderingen som genomfördes i slutet av 2014 gav ett positivt resultat. I den föregående utvärderingen svarade 87,5 % att de förändrat sitt beteende efter kursen. Denna omgång svarade 92 % ja på frågan ”Har ditt beteende förändrats efter kursen?”.

Bland kommentarerna är det förbättrad kommunikation som utmärker sig mest. Efter ledarskapsutbildningarna berättar deltagare om en mer effektiv och medveten kommunikation med team, medarbetare och kunder. Grundläggande teorier och verktyg gör att flera deltagare nämner att det är lättare att ”påverka gällande organisatoriska frågor”.

På frågan om deltagaren har fått hjälp av sin coach svarar 74 % ja, också en förbättring från föregående undersökning. Detta kan delvis förklaras av att coachens roll är tydligare, både i vår utbildningsportal och för deltagaren innan kurs. Konceptet med coach är numera välförankrat hos såväl deltagare som hos chefer och ledare, något som ger ett stort genomslag i vardagen då deltagarens chef ofta är den som direkt kan uppmuntra till att förändringen på arbetsplatsen sker.

Överlag är det glädjande svar och positiva resultat som dessutom visar på en uppgående trend i stort jämfört med förra omgångens effektutvärdering. Utvärderingen kommer att uppdateras kontinuerligt under året och nästa utvärdering sker under senare hälften av 2015.

Är du intresserad av att veta mer om Mindset och om hur vi ser på utbildning? Här hittar du vår hemsida.

Mindset har sex kontor runt om i världen, huvudkontoret ligger i Stockholm. Med över tio års erfarenhet i branschen är vi ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Välkommen till oss och utbildning som gör skillnad.

Mindset I Mäster Samuelsgatan 60, 10 tr I 111 21 Stockholm I kurs@mindset.se I 08-586 388 00