Uppsala studentkår

Utbildning straffbart?

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 09:26 CET

Uppsala studentkar, Saco studentråd, Stockholms universitets studentkår och Umeå studentkår lanserar idag rapporten Utbildning straffbart? – En rapport om studenter och trygghetssystemen. Rapporten kommer ut vartannat år och handlar om hur försäkringssystemen gäller för studenter.

–    Utbildning straffar sig på många sätt jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet, framförallt eftersom att studiemedlet inte är sjukpenninggrundande, och att man står mycket svagt om man som student blir sjuk, förälder eller arbetslös, säger Karin Nordlund, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Uppsala studentkår.

–    Doktorander är kanske speciellt sårbara, eftersom de är äldre och därför ofta har större ekonomiska behov, till exempel om de har barn. De många doktorander som finansieras av utbildningsbidrag och stipendier är exkluderade från de ekonomiska trygghetssystemen och står mycket svagt vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet, säger Marta Axner, ordförande i Uppsala studentkårs doktorandnämnd.

Med anledning av rapporten anordnar Uppsala studentkårs studiebevakare en trygghetsvecka på campus, med fika och aktiviteter på Engelska parken 10/11, Ekonomikum 11/11 och BMC 12/11.

–    Först och främst vill vi informera studenterna om vilka regler som gäller, så att de har en chans att undvika de värsta fallgroparna när det gäller studiemedlet och trygghetssystemen, säger Gabriel Ledung, ordförande vid Uppsala studentkår. – Vi hoppas så många som möjligt dyker på på campusfikorna, vi kommer bl.a. ha ett speaker’s corner där vårt studentombud informerar om de nya CSN-reglerna, säger Gabriel Ledung.


Ladda ner rapporten Utbildning straffbart? och läs mer om Trygghetsveckan på www.uppsalastudentkar.nu


För ytterligare information, kontakta:

Karin Nordlund, vice ordförande i Uppsala studentkår med studiesocialt ansvar
Telefon: 018-480 31 02 alt. 0761-09 80 02
Marta Axner, ordförande i Uppsala studentkårs doktorandnämnd
Telefon: 018-471 26 69 alt. 070-7988727
Gabriel Ledung, ordförande för Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01