Myndigheten för yrkeshögskolan

Utbildning till helikopterpilot hör hemma i yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 10:00 CEST

Myndigheten för yrkeshögskolan lämnar idag en utredning om behovet av utbildning av helikopterpiloter till regeringen. I utredningen ingår också förslag på hur utbildningen ska organiseras och utformas.

Myndigheten föreslår att en grundläggande utbildning till helikopterpilot ska finnas i yrkeshögskolan och vara statligt finansierad. Utbildningen bör vara minst två år och ge en kvalificerad yrkeshögskoleexamen, minst en fjärdedel av utbildningstiden ska ske genom lärande i arbete (LIA) hos ett företag inom den civila sektorn eller hos en offentlig aktör.

Utbildningen ska omfatta certifikaten Private Pilot Licence, (PPL(H)), Commercial Pilot Licence, (CPL(H)) samt teoridelen avseende Airline Transport Pilot Licence, (ATPL(H)).

I utredningen föreslås också att den statligt finansierade pilotutbildningen för helikopter samordnas mellan den civila och offentliga sektorn. Förslaget innebär en utbildningsmodell med en gemensam grundutbildning och att de offentliga aktörerna enbart lägger till de påbyggnadsutbildningar som är specifika för respektive verksamhet. De offentliga aktörer som idag är aktuella är Försvarsmakten, Polisen och Sjöfartsverket. Om en samordning sker, bör grundutbildningen även omfatta certifikatet Instrument Rating, (IR(H)), då detta är ett krav från de offentliga aktörerna.

Någon statligt finansierad utbildning till helikopterpilot för att kompetensförsörja den civila sektorn finns inte idag.

Bedömningen är att det de närmaste åren behövs omkring 20 nya helikopterpiloter per år för att enbart försörja den civila sektorn. Om utbildningen även ska försörja den offentliga sektorn med helikopterpiloter, uppskattar myndigheten att det behövs examineras 40 nya piloter årligen. Statens kostnad för den grundläggande utbildningen till helikopterpilot beräknas till cirka 900 000 kronor per studieplats.

- Det finns en tydlig efterfrågan på helikopterpiloter och den växer inte minst inom ambulansflyget och försvaret. Vår bedömning är att en samordning av grundläggande helikopterpilotutbildning för civil och offentlig sektor innebär en effektivisering jämfört med idag, då alla offentliga aktörer ansvarar för sin egen utbildning från grunden, säger Pia Enochsson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

 För ytterligare information, kontakta utbildningshandläggare Sven-Owe Eriksson, tfn 010-209 01 19.Utbildning till helikopterpilot hör hemma i yrkeshögskolan