Socialdemokraterna i Uppsala

Utbildning viktigaste investeringen i kristider

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 12:19 CET

När Uppsala kommun på grund av en vikande konjunktur beräknas få cirka 95 miljoner mindre i skatteintäkter behöver vi använda våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt. Socialdemokraterna gör ett tydligt val när vi kraftsamlar de resurser vi har till skolan och till sociala investeringar. Det som bygger Uppsala starkt för framtiden är det som ska ta oss genom ekonomiska kriser.

Genom tydliga prioriteringar och strategiska besparingar, som att avskaffa alliansens vårdnadsbidrag och energieffektivisera i kommunen, kan Socialdemokraterna freda den pedagogiska verksamheten mot besparingar och höja kvaliteten i förskolan och grundskolan. Totalt tillför vi förskolan 19 miljoner kronor och skolan 52 miljoner kronor.

– De unga killar och tjejer som idag lämnar skolan utan fullständiga betyg är de som snabbast hamnar i långvarigt utanförskap. Socialdemokraternas linje för Uppsala är att använda varje skattekrona så effektivt som möjligt. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt och då är förskolan och skolan den bästa grunden att bygga på. I kristider är investeringar i utbildning den viktigaste satsning vi kan göra, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S)

– Socialdemokraterna har siktet inställt på att bygga Uppsala starkt för framtiden. Därför vill vi se sociala investeringar i form av tidiga insatser för att förebygga och bryta utanförskapet. Genom förebyggande arbete för att förhindra att unga människor hamnar snett i livet minskar vi kommunens kostnader samtidigt som vi uppnår mänskliga vinster. Att som alliansen låta osthyveln gå över alla kommunens verksamheter är kanske den enklaste utvägen men den tar inte ansvar för kommunens ekonomiska framtid, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Socialdemokraterna fredar även kommunens kulturverksamhet och räddningstjänsten och vi kan även göra en kvalitetsförstärkning på den kommunala musikskolan och Uppsalas kulturliv. Se mer i bifogad bilaga.

Kontakt:
Marlene Burwick
, kommunalråd
Mobil 076-761 83 66

Erik Pelling, kommunalråd
Tel 018-727 13 18

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare
Mobil 076-798 31 16