Aditro AB

Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia väljer Aditro som leverantör av sin framtida HRM-lösning

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 17:13 CEST

Lernia som finns på fler än 100 orter i Sverige och har drygt 4 000 anställda, har valt Aditro som leverantör av sina framtida HR och Lönetjänster. 

- Lernia önskade modernisera och effektivisera sina HR-processer. Målsättningen var välja en leverantör som kunde integrera och automatisera lösningarna för att få ett effektivt affärs- och processtöd för hela sin organisation. Det är vad Aditro är experter på säger Johan Berg, VD på Aditro. Vi kan tillföra modernitet och stabilitet och vi förbättrar ständigt våra processer inom HR- och löneområdet.

- Valet av leverantör och partner för våra HR processer var viktigt utifrån ett kvalitet- och standardperspektiv. Vi behövde en modern HR lösning som ger tillgång till rapporter och underlag för beslut samt ett automatiserat, digitalt systemstöd som underlättar administration via självservice. Aditro har rätt verktyg för det, säger Håkan Carrefors, personaldirektör på Lernia.

Projektet beräknas starta i september 2013 och första produktion sker i april 2014. Ingående moduler i Aditro® HRM Suite är Lön-, Tid och Reseadministration med Kreditkortskoppling, Förmåner, Pension samt Lönerevision.

För mer information, kontakta:

Aditro
Johan Berg, Aditro CEO, e-mail: johan.berg@aditro.com, tel. +46 73 370 3025

Marie-Louise Forsberg, Director Sales, marie-louise.forsberg@aditro.com, tel. +46 70 655 12 00

Lernia
Håkan Carrefors, Personaldirektör Lernia,  hakan.carrefors@lernia.se tel. +46 771 650 650

Aditro är ett ledande tjänsteföretag inom HR-, löne- och ekonomiförvaltning. Med våra lösningar stöttar vi våra kunder i utvecklingen och driften av sina processer för att skapa en enklare jobbvardag.

Tusentals kunder både inom den privata och den offentliga sektorn litar på vårt innovativa och omfattande utbud. Våra kunder betjänas av över 1 300 skickliga Aditro-proffs i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland. Efter ett halvt sekel av nordiskt ledarskap med lösningar inom personal- och ekonomiförvaltning har vi på Aditro den breda kunskapen och erfarenheten som krävs för att hjälpa dig förenkla din jobbvardag så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. 

Besök www.aditro.se