Competens

Utbildningsföretag arbetar för integration genom validering

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:44 CEST

Integrationsminister Nyamko Sabuni och finansminister Anders Borgs förslag om att effektivisera invandrares arbetsmarknadsetablering går hand i hand med progressiva utbildningsföretag som tillvaratar invandrares kompetens för att underlätta inträde på arbetsmarknaden.

Många av de invandrare som kommer till Sverige har både utbildning och arbetslivserfarenhet med sig, men saknar språklig kompetens och har svårt att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. För ett snabbare arbetsmarknadsinträde erbjuder Arbetsförmedlingen ett flertal arbetsmarknadspolitiska program, varav ett är yrkeskompetensbedömning.

Competens Utbildning AB är ett av de privata utbildningsföretag som levererar insatsen som Arbetsförmedlingen utformat tillsammans med Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO SACO och Valideringsdelegationen. Syftet med programmet är att identifiera, bekräfta samt intyga kunskaper, kompetens och färdigheter.

"Yrkeskompetensbedömning är en ingång till svenskt arbetsliv", säger Magnus Helsing som tidigare arbetat som SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen, men som idag arbetar som coach på Competens. "Genom att få ut deltagarna på arbetsplatser och samtidigt erbjuda stöd och handledning till dom som har begränsad kunskap om vårt samhälle och våra normer, så ökar chanserna till jobb".

I budgetpropositionens offensiva satsning på integrationsåtgärder föreslås att 15 miljoner kronor avsätts för validering under 2009-2010, och i samband med att Arbetsförmedlingen upphandlar insatsen har utbildningsföretag möjlighet att proaktivt arbeta för en effektiv integration.

För mer information kontakta:
Jonas Thoursie, VD, Tel 070-579 42 94 jonas.thoursie@competens.se
Heinz Glöckler, Verksamhetschef Arbetsmarknadsinsatser/Utbildningschef SFI och Komvux, Tel 076-764 02 25 heinz.glockler@competens.se

Competens är ett utbildnings och bemanningsföretag med ca 150 anställda utöver bemanningskonsulterna och har uppdrag i Stockholm - Linköping - Göteborg - Skåne och på fler orter däremellan. Bolaget startade 1995 och har huvudkontor i Linköping. För närvarande studerar ca 2000 elever vid någon av Competens utbildningsenheter. Läs mer om oss på www.competens.se