Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Utbildningsminister Gustav Fridolin: Fortsatt förbud mot hemundervisning

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2015 14:14 CEST

Alliansregeringen, med Jan Björklund som utbildningsminister, förbjöd den växande och framgångsrika skolformen hemundervisning genom att tillföra rekvisitet "synnerliga skäl" till skollagen om ”undervisning på annat sätt”. Som ROHUS flera gånger har påpekat står detta i strid med en rad människorättskonventioner liksom de demokratiska traditionerna i de flesta demokratiska länder. Tyskland är ett undantag med sin skollag från 1938 och ett uttryckligt förbud mot hemundervisning.

Konsekvensen av detta har blivit att runt hälften av alla svenska hemundervisare har gått i skolpolitisk exil till framförallt våra nordiska grannländer som alla tillåter hemundervisning, samt England, Frankrike, USA och Kanada. På Åland bor nu så många svenska hemundervisare att de i folkmun – och med ett leende – kallas "svenska skolflyktingar". Intresset är växande och ROHUS tar regelbundet emot mejl och besök från frustrerade svenska föräldrar med barn i en omöjlig skolsituation som söker information om hemundervisning.

Åtskillig forskning har gjorts på hemundervisning. En av USAs mest ansedda pedagogiska vetenskapliga tidskrifter, Peabody Journal of Education, ägnade 2013 ett helt nummer åt hemundervisning med slutsatsen att hemundervisning har visat sig vara en utbildningsform väl i nivå med skola eller bättre i alla väsentliga avseenden såväl akademiskt som socialt. Psykologin har även lyckats förklara varför. Hemundervisningens framgångsfaktor är inte att föräldrarna skulle vara bättre lärare utan att den trygga hemmiljön gör eleven betydligt mer nyfiken och lärbar än dagens typiska skolmiljö. Kort och gott: skola kräver kompetenta lärare, men i hemundervisning räcker det gott och väl med en engagerad förälder.

I och med regeringsskiftet 2014 har en viss förhoppning knutits till den nya samarbetsregeringen och den nye utbildningsministern Gustav Fridolin. ROHUS har skrivit två mejl till utbildningsministern utan att få svar – den 29 oktober 2014 och 4 mars 2015. Mejlen kan läsas här: www.rohus.nu/mejl_gustav_fridolin.html

Under Miljöpartiets dag i Almedalen sökte ROHUS därför kontakt med utbildningsministern. ROHUS berättade om de obesvarade mejlen, om skollagen och de svenska hemundervisarna i exil och frågade om utbildningsministerns syn på frågan. Gustav Fridolin svarade att den nya skollagen med förbudet mot hemundervisning togs i enighet, och att han står bakom den nya skollagen och att han inte kan godkänna hemundervisning. Han verkade inte bekymra sig över att svenskar tvingas i exil.

Detta innebär tyvärr att många svenska kommuner kommer att fortsätta försöka hota väfungerande och framgångsrika hemundervisande familjer med viten och socialanmälningar, och att strömmen av svenska skolpolitiska emigranter till våra nordiska grannländer och till övriga Europa och Nordamerika kommer att fortsätta.

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation för att stödja rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu