Sveriges elevråd – SVEA

Utbildningsministerns ordningssanktioner är kontraproduktiva

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 12:11 CEST

Idag kom Utbildningsminister Jan Björklund med flera åtgärder för att få ordning och reda i den svenska skolan. Sveriges elevråd - SVEA anser att dessa åtgärder är kontraproduktiva och helt i fel riktning. Dessa ”lösningar” kommer att öka ohälsan och sänka resultaten i skolan.

Synen som vår utbildningsminister har av den svenska skolan är skadlig för skolutvecklingen. Att varna, stänga av och tvinga elever som inte klarar av kunskapsmålen och har det svårt i skolan ger konsekvenser som ohälsa, våld och lägre resultat. Att satsa på straff istället för förtroendefyllda relationer mellan elever och lärare är en farlig politisk riktning. Detta visar även BRÅs rapport om våld i skolan som kom i början av april.

Alla i den svenska skolan skall självfallet ta ansvar och jobba för en skola där det är ordning och reda. Metoderna dit ser i dagsläget väldigt olika ut. Populistiska uttalanden om hårda tag mot ungdomarna ökar inte resultaten det skapar bara en snedvriden och skev bild av skolvärlden. Sveriges elevråd – SVEA ser andra lösningar på de svårigheter som skolan står inför.

Att få ordning och reda i skolan och att öka resultaten kräver dessa lösningar:

•    Ha skolpsykologer i skolan
•    Insatser för en stärkt elevhälsa
•    Mer resurser till elever som inte klarar målen
•    Mindre undervisningsgrupper
•    Fler vuxna för att skapa bättre relationer mellan elever och lärare

Den stora framgångsfaktorn och den viktigaste ingrediensen för ökade resultaten och ordningen är den dagliga dialogen mellan individerna på skolan. Forskningen visar att relationerna mellan elever och lärare är av största vikt för att minska våld och ohälsa i skolan. Våra lösningar är mer effektiva och kommer att öka resultaten i skolan till en mycket högre utsträckning än straffen som Björklund vill införa.

”Att stänga av elever, varna dem till föräldrar och tvinga på dem mer undervisning på obekväma tider är absurt, en utveckling som vi befarar ger stora negativa konsekvenser” säger förbundsordförande Josephine Bladh

För mer information och kommentarer
Josephine Bladh - Förbundsordförande Sveriges elevråd - SVEA
08-56278801, 070-7188801
070-7188801
josephine.bladh@svea.org