Ipsos Sweden

Utbildningsnivå har betydelse för hur man förhåller sig till invandring

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2011 10:27 CEST

Ipsos senaste globala undersökning handlar om synen på immigration. Resultatet visar att utbildningsnivå har betydelse för vad man tycker om invandring. De deltagare som har en akademisk examen är i större utsträckning mer positivt inställd till invandring än de med lägre utbildning.

17 600 respondenter från 23 länder har deltagit i undersökningen resultatet visar att hälften (52 %) av världsmedborgarna anser att landet de bor i har för många invandrare. Ser man till lågutbildade anser 56 % detta jämfört med 44 % av högutbildade. Inte fler än 16 % bland lågutbildade anser att immigration medför någonting positivt medan det är dubbelt så många bland de högutbildade (29 %) som tycker det.

Studien visar även att invandring har påverkat attityderna kring arbetsmarknaden. 48 % menar att invandrare har gjort det svårare för den inhemska befolkningen att få jobb. Bland lågutbildade anser 53 % detta, men inte fler än 42 % av de högutbildade. Hälften av världsmedborgarna tycker också att invandrare snyltar på deras välfärdsystem, så som sjukvård och utbildning. I den frågan skiljer sig dock inte låg- och högutbildade, utan ligger i samma linje kring 50 %.

Bland svenskarna tycker 46 % att vi har för många invandrare. Bland lågutbildade är siffran 55 % och bland högutbildade 40 %. Endast 23 % av de lågutbildade ser positiva effekter med invandring medan 39 % av högutbildade gör det. Sett till hur invandrare påverkar arbetsmarknaden menar 23 % att invandrare minskar svenskarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lågutbildade (54 %) anser även i högre grad att invandare lever av det svenska välfärdsystemet i jämförelse med högutbildade (36 %).

Globalt är det få som tror att immigration bidrar till landets välfärd, inte fler än 28 % instämmer. Det är något fler högutbildade (34 %) än lågutbildade (24 %) som anser att invandare förbättrar landets ekonomi. Det är även något fler högutbildade (36 %) som tycker att deras land blir mer intressant att leva i och med invandrare, jämfört med 27 % bland lågutbildade. I Sverige anser 44 % att immigration gör vårt land mer intressant att bo och leva i. Bland högutbildade är det 47 % och lågutbildade 32 %. Däremot är vi lika skeptiska som övriga världen på vad immigration kan göra för vår ekonomi och vi ligger på det globala snittet 28 %.

Länder som utmärker sig i studien är Ryssland, där 77 % anser att det är för många invandare i landet. 69 % av ryssarna anser också att invandring är någonting negativt. Ett annat land där majoriteten ser invandring som negativt är Storbritannien, hela 76 % menar att invandrare lever av landets sjukvård- och utbildningssystem. 

För mer information, vänligen kontakta:

Martina Garback, PR-ansvarig, martina.garback@ipsos.com 08-598 998 48

Lena Gilchrist, VD Ipsos Sweden, lena.gilchrist@ipsos.com 08-598 998 93 

 

Ipsos är världens näst största globala marknadsundersökningsföretag, ägs och förvaltas av marknadsundersökare som utvärderar marknadspotentialer och tolkar marknadstrender för över 5000 kunder världen över genom att utveckla och testa framväxande eller befintliga produkter eller tjänster, bygga varumärken, testa reklam, studera publikens reaktioner på olika medier samt mäter den allmänna opinionen inom olika områden och anseende. Med över 9100 anställda i helägda bolag i 64 länder, bedriver Ipsos undersökningar inom reklam, kundlojalitet, marknadsföring, media och offentlig verksamhet. Ipsos erbjuder också prognoser, modellering, rådgivning samt ett komplett sortiment av anpassade, syndikerade, omnibus, paneler, och online undersökningsprodukter och tjänster i över 100 länder. Ipsos grundades 1975 av Jean-Marc Lech och Didier Truchot, och är sedan 1999 noterat på den franska börsen. Besök www.ipsos.se för mer information om Ipsos erbjudanden och möjligheter.