Statistiska centralbyrån, SCB

Utbildningsstatistisk årsbok 2010, tabeller: Knappt hälften av alla gymnasier är friskolor

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:01 CET

Cirka en miljon elever går i grundskolan och ytterligare drygt 3,5 miljoner 15–74 åringar deltar i någon form av organiserad utbildning. Några miljoner bedriver dessutom självstudier. De uppgifterna finns i Utbildningsstatistisk årsbok 2010.

Årsboken, som enbart består av siffror och tabeller, redovisar bland annat att flera svenskar numera är hög- än lågutbildade och att tre av tio har en eftergymnasial utbildning. En hög andel av de som börjar naturvetenskapliga utbildningar har utländsk bakgrund.

En elev inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg kostar cirka 78 000 kr per år och den totala kostnaden för skolväsendet under 2008 var 261 miljarder kronor. Andelen elever i friskolor i gymnasiet var 21 procent under 2008 och andelen skolor var 44 procent. 17 av 24 grundskolor utomlands finns i Europa, varav sju i Spanien.

Publikation

Utbildningsstatistisk årsbok 2010, tabeller

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

 

Förfrågningar

Lars-Olov Sundh
Tfn 019-17 66 64
E-post lars-olov.sundh@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges