Utbildningsdepartementet

Utbildningsutskottet vill att nytt betygssystem utvärderas

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 14:16 CET

Utbildningsutskottet säger ja till regeringens förslag om betyg från sjätte klass. Men utskottet vill att en handledning tas fram för hur betygstegen B och D ska användas. Dessutom ska kunskapskraven utvärderas av regeringen två år efter att den nya betygskalan från A till F införts. Bakom förslaget står ledamöterna från regeringspartierna och Socialdemokraterna. Övriga partier reserverar sig. Riksdagen har tidigare beslutat om den nya sexgradiga betygsskalan. Genom att införa betyg från årskurs 6 vill regeringen att rektor och lärare tidigare uppmärksammar elever som har svårigheter att uppnå kunskapsmålen. Tidigare betyg ska även förbättra informationen till föräldrarna om hur det går för deras barn i skolan. En tidig uppföljning och tidiga stödinsatser ska ge fler elever förutsättningar att nå skolan kunskapsmål, menar regeringen.   Nationella kunskapskrav i betygstegen A, C och E
Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat. Om elever har så hög frånvaro i ett ämne att deras insats inte kan bedömas ska detta markeras med ett streck. Betyget F ska inte användas i särskolan. Skolverket får i uppdrag att utarbeta nationella kunskapskrav för betygsstegen A, C och E.

Utskottet vill se en tydlig handledning även för betygstegen B och D
Ledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna anser att det är angeläget att lärarna får ett bra stöd för betygssättningen. Därför bör det utarbetas en tydlig handledning om hur skolorna ska använda betygsstegen B och D. Utformningen av kunskapskraven bör också utvärderas av regeringen två år efter att den nya betygsskalan trätt i kraft. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med en redovisning av utvärderingen.   MP, SD och V reserverar sig
Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Västerpartiet reserverar sig mot utskottets tillägg och vill istället ha nationella kunskapskrav för samtliga betygssteg.   För mer information: Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 42 43.
Utbildningsutskottets ledamöter Planerad dag för debatt och beslut: Måndagen den 20 december. Beslutet sänds via webb-tv. Webb-tv Dokument

Alf Kronvall
Informationsenheten, tfn 08-786 51 38, 020-349 000