Centerpartiet

Utbildningsutskottets ordförande, Sofia Larsen (c): 600 miljoner till fortbildning av förskollärare

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 13:29 CEST

Alliansregeringen satsar 600 miljoner kronor i höstens budget på fortbildning av förskollärare och barnskötare. Tusentals förskollärare och barnskötare får möjlighet till fortbildning genom förskolelyftet. Det här är ytterligare ett exempel som visar på regeringens ambitioner med skolan, säger Utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen (c).

- Välutbildad personal i förskolan är en grundsten för att barn och elever ska ges en bra start i skolan och för det fortsatta lärandet, säger Sofia Larsen.

- Det är viktigt med tidiga insatser, att barnen redan i förskolan får komma i kontakt med siffror och bokstäver på ett lekfullt sätt. Med välutbildad personal stärks de pedagogiska inslaget i förskolan, säger Sofia Larsen.

Fortbildningssatsningen omfattar 200 miljoner kronor årligen under perioden 2009-2011, totalt 600 miljoner kronor. Det betyder att tusentals förskollärare och barnskötare får möjlighet till fortbildning. Exakt hur många det blir går inte att förutsäga eftersom det beror på hur långa utbildningar de går.


________________________________________
För mer information kontakta:
Sofia Larsen 070-520 52 96
David Persson, pressekreterare, 0703-14 98 88