Lifecap AB

Utbränd eller utmattad?

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 14:33 CEST

Våra personliga värderingar visar vad som driver oss framåt, de styr våra attityder och våra val, de beslut vi fattar, vårt arbete, våra relationer och vår hälsa. Att lära känna och att vara medveten om våra värderingar hjälper oss att leva efter våra egna ideal. Det hjälper oss också att se tydligare när vi påverkats av andra människors normer och regler. När vi kompromissar med vår egen övertygelse kostar det energi. När vi agerar emot våra prioriterade värderingar leder det i förlängningen till oro, stress och i värsta fall till utmattning/utbrändhet.

Mening är en av människans djupaste drivkrafter. Att göra någonting som vi upplever som meningsfullt känns alltid positivt och utvecklande, då frigörs engagemang och talanger, vi får energi. När vi har kännedom om vilka personliga värderingar som är viktiga för oss och vi kan applicera dem på arbets- och privatliv ökar vårt engagemang. Vad som skänker mening åt en arbetsuppgift kan variera. Det är vart uppgiften kan leda och om vi kan koppla detta till våra grundläggande värderingar eller ej som avgör om det vi gör känns meningsfullt. Företagets mål och vision behöver också överensstämma med de egna värderingarna. Om en person inte tycker att tobak är hälsosamt för människor tar det förmodligen energi att arbeta för ett företag som tillverkar cigaretter. Likaså är stämningen på arbetsplatsen viktig. Är ömsesidig respekt viktigt för mig ska jag undvika att arbeta på en arbetsplats där det förekommer trakasserier och arrogans medarbetare emellan.

Värderingar visar vad som skänker oss mening i tillvaron och hur vi förhåller oss till varandra. Varje människa bär på sin egen uppsättning personliga livs upplevelser som präglat uppkomsten av den människans personliga värderingar. "Kulturkrockar" uppstår i mötet mellan de olika tolkningar av verkligheten som dessa upplevelser skapat inom oss.

När vi känner våra personliga värderingar och när vi har fått en förståelse för hur det ger oss energi när vi lever efter dessa medan det kostar energi när vi bryter mot dem fungerar vi bättre. Vi får lättare att kommunicera med vår omgivning och vi har större möjlighet att organisera vårt liv på ett sätt som ökar vår egen motivation och livsglädje.

Vi har vid ett flertal tillfällen tagit emot klienter hos oss som varit sjukskrivna för utbrändhet. Det kan låta underligt, men i majoriteten av fallen har det fungerat alldeles utomordentligt att sätta dessa personer i ganska tuff arbetsträning, när vi väl kartlagt vad de mår bra av. Istället för att bli tröttare har de hittat tillbaka till livsgnistan och haft mer energi över till familjen när de kommit hem efter en arbetsdag. Upptrappningen av tid har skett successivt. I majoriteten av fallen har utbrändheten orsakats av att klienterna haft "fel" arbete i förhållande till arbetsuppgifterna. I några enstaka fall har utbrändheten istället visat sig bero på att klienten har levt i en destruktiv relation. I dessa fall har det tagit lite längre tid att komma tillrätta med utbrändheten eftersom det krävt förändringar i den privata situationen. Hos Life CaP används en rad olika kartläggningsinstrument, bl.a. finns möjlighet till en individuell värderingskartläggning

Life CaP Centret erbjuder coaching, processledning, terapi och individuella program. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och visionskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitat, och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB     www.lifecap.se

Telefon 08-545959 47, gaya@lifecap.se