Crucell Sweden AB

Utbrott av hjärnhinneinflammation bland ungdomar

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2011 10:47 CEST

Ett utbrott av hjärnhinneinflammation lägger sordin på det norska studentfirandet. Hittills är fem drabbade och en av dessa har avlidit. Nu inleds en vaccinationskampanj bland ungdomar för att stoppa den smittsamma spridningen av meningokockbakterier. Senaste utbrottet i Sverige inträffade bland ungdomar i Västerås 2006.

Nyligen avled en 19-årig norsk pojke av den fruktade epidemiska  hjärnhinneinflamma­tionen (meningokockmeningit). Kort därefter rapporterades att ytterligare ungdomar har insjuknat. Utredning pågår och tre av fallen har diagnosticerats som infektion med meningokockbakterien typ Y, och smittan tycks ha spridits i samband med studentfirande.

Ungdomar vaccineras
I kommunen Bærum i Norge har fyra fall konstaterats, tre studenter och en tolvårig flicka. För att förhindra ytterligare spridning beslutades smittskydds­överläkaren i Bærum att omedelbart erbjuda alla avgångselever i kommunen vaccin mot den potentiellt dödliga sjukdomen.
I fredags vaccinerades cirka 1 000 personer mot den aktuella typen av hjärnhinneinflammation. Skyddseffekten är god, men fullt skydd uppnås inte förrän efter sju till tio dagar. Biverkningarna är milda i form av lokala reaktioner som rodnad, svullnad eller ömhet på injektionsstället. 

Situationen i Sverige
Under förra året rapporterades i hela Sverige 68 fall av epidemisk hjärnhinneinflammation (meningokockmeningit), varav en fjärdedel var ungdomar i åldern 15-19 år.
I flera europeiska länder exempelvis England och Tyskland, ingår meningokockvaccin i de nationella vaccinationsprogrammen och i USA rekommenderas vaccination av alla barn och ungdomar. I Sverige ingår inte vaccin mot meningokocker i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. 

Vilka bör vaccineras?
Epidemisk hjärnhinneinflammation är en fruktad sjukdom med potentiellt dödligt förlopp. Därför är det viktigt att följande grupper vaccinerar sig:

  • studenter som ska resa utomlands för att studera, det gäller speciellt resande till USA och Storbritannien
  • pilgrimsresenärer till Hajj eller Umrah
  • resenärer som tänker resa till områden som är kända för utbrott, till exempel mellersta Afrika
  • militärpersonal
  • personer som haft nära kontakt med någon som insjuknat

Fakta meningit
Epidemisk hjärnhinneinflammation (meningokockmeningit) orsakas av meningokock­bakterien. Symtomen är akuta med hög feber, huvudvärk och kräkningar. Ett välkänt symtom är nackstyvhet, men i de allra svåraste fallen hinner patienten inte utveckla detta. Ofta blir personen omtöcknad och förvirrad och kan förlora medvetandet, samt få svåra hudblödningar. I de svåraste fallen tillkommer blodförgiftning. Utan behandling leder sjukdomen till döden i omkring hälften av fallen.

Det är känt sedan tidigare att smittan lättare sprids bland personer som lever nära varandra, bor tillsammans i sovsalar eller vistas i trånga utrymmen. Därför är vaccination mot meningokocker obligatoriskt för alla pilgrimer till Hajj eller Umrah. För många utbytesstudenter rekommenderas också meningokockvaccin.

I Sverige insjuknade under perioden 2000-2009 totalt 569 personer och dödligheten har de senaste fem åren legat runt tolv procent. Av de 65 personer som drabbades 2009 var 25 barn och ungdomar till och med 19 år. Meningokockmeningit, epidemisk hjärnhinneinflammation, sprids som luftburen smitta genom hosta, nysningar och saliv. Tiden fram till dess att sjukdomen bryter ut är mellan två och tio dagar.

Sjukdomen behandlas med intravenös antibiotika. Om behandlingen sätts in i tid blir de flesta friska, men de som haft en svårare form kan få bestående skador på hjärna, nervsystem och hörsel. Om patienten fått blodförgiftning kan det orsaka kallbrand med amputation som följd.

Vaccin mot meningokocker
Det finns flera grupper av meningokockbakterier. De som orsakar sjukdom hos människan är A, B, C, Y och W-135. I Sverige har hittills grupp B varit vanligast, men enligt Smittskyddsinstitutets siffror för 2010 är nu de fler fall av både grupp C och Y. 24 fall orsakades av grupp C och 23 fall av grupp Y medan det endast var 15 fall av B.  

Menveo är det första konjugerade vaccinet i Sverige som skyddar mot bakterietyperna A, C, Y och W-135. Menveo är godkänt för vaccinering av vuxna och barn från elva års ålder. 
Att ett vaccin är konjugerat innebär att det försetts med ett bärarprotein. Bärarproteinet fäster på bakterien och signalerar till immunförsvaret var det ska sätta in angreppet. Ett konjugerat vaccin ger ett längre och effektivare skydd.

För mer information kontakta Crucell:
Andreas Palmborg, nordisk produktchef, mobil 0701-85 10 38, e-post andreas.palmborg@crucell.se

Bakgrundsfakta och bilder:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sblvaccines/image/list

Crucell Sweden AB är ett svenskt vaccinföretag med ett brett sortiment av vacciner. Vi är den ledande vaccindistributören i Sverige och har en hög servicenivå med distribution till sjukvården av vacciner, immunglobuliner och immunsera, från både egen tillverkning och samarbetspartners. Vår kundservice svarar för en kvalificerad produktinformation till våra kunder.