FAO

Utbrott av mul- och klövsjukan i Egypten hotar hela regionen

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 15:59 CET

Stort behov av vaccin och regionalt samordnade åtgärder

Akuta åtgärder behövs för att kunna kontrollera ett stort utbrott av mul- och klövsjukan samt förebygga dess spridning i Nordafrika och Mellanöstern – något som skulle kunna få stora konsekvenser för livsmedelsförsörjningen i området, varnar FAO. Det finns ett stort behov av vaccin och internationella och regionala organisationer är redo att utveckla en regionalt förebyggande beredskaps- och åtgärdsplan. 

I Egypten finns det enligt officiella siffror 40 222 misstänkta fall av mul- och klövsjukan och 4658 djur, mestadels kalvar, har redan dött.

Enligt FAO:s boskapsstatistik är 6,3 miljoner bufflar och nötkreatur och 7,5 miljoner får och getter i riskzonen bara i Egypten. Trots att mul- och klövsjukan har funnits i landet under några år så är den variant av viruset som kallas SAT2 helt ny i området, och boskapen har ingen immunitet mot den.

Åtgärder brådskande

En beredskapsgrupp från FAO var i Egypten förra veckan för att utvärdera situationen tillsammans med veterinärmyndigheterna, på begäran från landets regering. Tillsammans satte de upp ett första åtgärdspaket mot smittan och en nationell kontrollstrategi för mul- och klövsjukan. Strategin är inriktad på att begränsa sjukdomens spridning genom att implementera en uppsättning säkerhetsåtgärder för minskad smittspridning och använda vaccin när det finns tillgängligt.

”Vi arbetar nära regeringen för att hjälpa till med att få utbrottet under kontroll. Området runt det lägre Nildeltat verkar vara svårt angripet medan andra delar i södra och västra Egypten verkar vara mindre påverkade”, säger FAO:s chefsveterinär Juan Lubroth som efterlyser kraftfulla åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprider sig ytterligare.

För att förhindra spridningen av viruset så uppmanas boskapsskötare att vidta en rad åtgärder, såsom att: begränsa förflyttningen av boskap och undvika kontakt med djur från andra gårdar; undvika boskapsinköp den närmaste tiden eftersom de kan komma från smittade besättningar samt göra sig av med kadaver, helst genom förbränning men när detta inte är möjligt genom att begrava dem. 

Ont om vaccin

Det finns en begränsad tillgång av vaccin för mul- och klövsjukan i Egypten. Landet har en del reserver av sina egna vaccin men dessa skyddar inte mot SAT2 och Egypten skulle behöva regionalt stöd för att få fram effektiva vacciner. Även om dessa skulle bli tillgängliga snabbt så tar det dock ibland upp till två veckor innan vaccinet ger immunitet och därför uppmanar FAO till samordning på alla nivåer för att implementera en uppsättning säkerhetsåtgärder för minskad smittspridning för att på så vis begränsa smittspridningen.

Mul- och klövsjukan påverkar alla klövdjur såsom får, getter, nötkreatur, bufflar och grisar. Den orsakar stora produktionsförluster och kan vara dödlig, speciellt hos ungdjur.

Kött och mjölk från sjuka djur är inte lämplig för konsumtion, inte för att mul- och klövsjukan smittar människor utan för att livsmedel som kommer in i livsmedelskedjan endast bör komma från friska djur.

Viruset som orsakar mul- och klövsjukan överförs snabbt mellan djur genom luftburna vattenpartiklar och normal kontakt men kan även överföras av människor som är i nära kontakt med djur. Överföringen av viruset kan till exempel ske via händer, kläder och skosulor. Mul- och klövsjukan är inte ett direkt hot mot människor.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s avdelning för djurhälsa

Information om mul- och klövsjukan

Världsorganisationen för djurhälsa (OIE)

FAO och OIE:s globala konferens om kontroll av mul- och klövsjukan